Underbensfraktur, Diafysär (Barn)

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Fraktur av tibia- och/eller fibuladiafysen.

Skademekanism

Underbensfraktur är en vanlig skada hos barn efter olycksfall under lek och i trafiken.

Patoanatomi

Oftare än hos vuxna är enbart tibia frakturerad.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Barnet har ont. Det enda symtomet kan vara att barnet inte vill gå på benet. 

Kliniska Fynd

Man finner smärta och oftast svullnad. Felställning är inte alltid synlig.

Slätröntgen

Slätröntgen ska omfatta hela tibia.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggning sker inom öppen- eller slutenvården, via ortopeden.

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
  • Dislocerade frakturer.

Egen Handläggning

  • Förkortningen överstiger sällan en centimeter och är acceptabel. Acceptabla frakturer behandlas initialt med helbensgips.
  • Om benet är svullet, och frakturen uppstått efter kraftigt våld, måste man lägga in barnet och följa distalstatus. 

Operation

  • Vinkel- eller rotationsfelställningar ska reponeras i narkos. Sedan behandlar man med helbensgips med knät i lätt flexion.
  • Dislocerade slutna underbensfrakturer som inte håller läget i gips behandlas med flexibla märgspikar.

Uppföljning

Första röntgenkontrollen bör ske efter 1 vecka. Underbensfrakturer hos barn färdigbehandlas i helbensgips i 6-10 veckor. Hos barn under 10 år räcker det med 4-6 veckors gips. Hos äldre barn kan det behövas 2-3 månader.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014. 2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.