Underarmsfraktur, Diafysär

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Fraktur på både radius och/eller ulna.

Skademekanism

Uppstår vid enkla olycksfall och vid kraftigt våld, t.ex. trafikolycka. Kan då orsakas av både indirekt och direkt våld. Frakturen kan vara öppen. Oftast ses stor dislokation p.g.a. antagonistisk effekt av olika muskelgrupper. 

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta och oförmåga till rörelse i underarmen. 

Kliniska Fynd

 • Smärta, lokal svullnad, ofta en synlig felställning och instabilitet.
 • Undersök distalstatus. 
 • Observera att det finns risk för akut kompartmentsyndrom, framförallt vid klämskada.

Slätröntgen

Slätröntgen räcker för diagnos och planering av behandlingen. Inkludera handled och armbåge för att inte missa samtidiga skador där.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggs vanligen i öppenvården, via ortopedmottagningen. 

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
 • Vid dislocerade och instabila frakturer (vanligen operationsfall).
  • Dessa frakturer är ofta dislocerade och instabila och sluten reposition och gipsbehandling lyckas sällan. Detta då det är mycket svårt att åtgärda en rotationsfelställning med sluten reposition, och eftersom ett exakt frakturläge krävs för att man ska återfå normal rotationsförmåga av underarmen.
 • Vid tecken till kompartmentsyndrom. 
 • Vid påverkat distalstatus. 

Operation
Öppen reposition och osteosyntes med platta och skruvar är hos vuxna vanligaste behandlingen.
 • Vid stabil osteosyntes behövs ingen yttre fixation utan aktiv rörelseträning kan påbörjas direkt. 
 • Patienten ska avstå från att bära och lyfta till dess att frakturen läkt (cirka 3-4 månader).

Egen Handläggning

Radius- och ulnadiafysfraktur
 • Vid kraftig felställning på utanskriften så fixeras armen i en gipsskena, före röntgenundersökningen. Annars röntgen innan gips.
 • Vid operativ behandling ges en temporär gipsskena (med eller utan föregående reposition) och patienten planeras för operation.
 • Vid icke-operativ behandling sätts en gipsskena och patienten planeras för röntgenkontroll om 1 vecka. 
 • Skriv recept på analgetika (t.ex. paracetamol) och skriv sjukintyg. 
Isolerad radius- och ulnafraktur
 • Kan behandlas med gips i 1 vecka och därefter eventuellt ortos (vid god kontakt mellan frakturändarna). Ortos vid ulnafraktur behöver inte omfatta armbågen.
 • Ortosbehandlingen pågår i 10-14 veckor för ulnafraktur och upp till 16 veckor för radiusfraktur.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014. 2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.