Underarmsfraktur, Diafysär (Barn)

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Fraktur på både radius och/eller ulna. Kan vara kompletta frakturer, kompressionsfrakturer, infraktioner eller greenstick-frakturer. 

Skademekanism

Uppstår genom fall på arm eller fall emot utsträck hand och då vanligtvis under lek. Ofta rör det sig om en greenstick-fraktur, men komplett fraktur förekommer också. 

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta och oförmåga att röra i underarmen. 

Kliniska Fynd

 • Svullnad men sällan kraftig hematombildning. 
 • Vinkelfelställning av underarmen ses ofta vid en greenstick-fraktur.
 • Vid komplett fraktur kan benändarna ligga omlott och ge förkortning och instabilitet.

Slätröntgen

 • Slätröntgen av underarmen räcker för diagnos och planering av behandlingen. Ibland ses endast en böjning av diafysen (pilbågsfraktur). 
 • Hos barn förbenas caput inte förrän vid 4 år, varför ultraljud eller MRT kan bli nödvändig för att utesluta Monteggiafraktur.

Bildgalleri
Klicka på bilden för att förstora den

[RoyalSlider Error] No post attachments found.


HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggs vanligen i öppenvården, via ortopedmottagningen. Vid operationsfall kan barnet läggas in, framför allt vid kraftig svullnad eller felställning. 

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
 • Vid kraftigt dislocerad fraktur (kan vara operationsfall).
  • Vid avhoppad fraktur kan repositionen vara omöjlig att bibehålla.
 • Vid påverkat distalstatus.

Egen Handläggning

Allmänt
 • Vid kraftig felställning kan armen fixeras i skena, före röntgenundersökning.
 • Man kan även vid en stor felställningen, avstå från röntgenundersökning och reponera direkt i narkos och genomlysning.
 • Vanligen räcker sluten reposition och helarmsgips för de flesta frakturer. 
Infraktion (kompressionsfraktur, torusfraktur):
 • Dessa är stabila och kan behandlas med en gipsskena under 3 veckor.
 • Ingen röntgenkontroll nödvändig.
 • Skenan kan tas bort i hemmet.
Odislocerad eller måttligt dislocerad greenstickfraktur
 • Lång gipsskena i 4-6 veckor. Gipstiden kan vara kortare om frakturen inte är reponerad, och ju yngre patienten är.
 • Röntgen kontroll efter 1 vecka. 

Acceptabelt Frakturläge
 • Infraktioner (kompressionsfrakturer, torusfraktur)
 • Odislocerade eller ringa dislocerade greenstick-frakturer
 • Kompletta diafysära frakturer med liten dislokation eller med en vinkelfelställning < 10°

Operation

Dislocerade greenstick-frakturer: Reponeras i narkos och ibland måste motsatta corticalis knäckas för att få en mer stabil reposition. Ibland sätts perkutana stift.
 • Postoperativ röntgenkontroll.
 • Hög gipsskena 2-4 veckor. Därefter fri mobilisering utan belastning.
 • Läkningskontroll med röntgen 4 veckor postoperativt. Därefter ökande belastning.
Kompletta diafysära frakturer: Vid dislokation utförs sluten reposition. Om detta inte är möjligt sker osteosyntes med intramedullär spikning (TEN-spikning). I ovanliga fall måste man hos äldre barn fixera med platta och skruvar.
  • Postoperativ röntgenkontroll.
  • Låg eller gipsskena 2-4 veckor. Därefter fri mobilisering utan belastning.
  • Läkningskontroll med röntgen 6 veckor postoperativt. Därefter ökande belastning.
  • Spiken skall sitta minst 3 mån. Kan lämnas om det inte ger besvär.
Monteggiafraktur:
 • Behandlas med sluten eller öppen reposition och osteosyntes med intramedullär spikning (TEN-spikning). Caput radii kan ofta reponeras slutet.
 • Hög gipsskena under 4-6 veckor.
Galeazzifraktur:
 • Behandlas med sluten reposition och osteosyntes med intramedullär spikning (TEN-spikning). Caput ulnae reponeras oftast spontant samtidigt. Hög gipsskena med neutral pro- och supination 6 veckor.
 • Ibland kan kan behandlas med sluten reposition och helarmsgips med 90° flexion i armbågen och supinerad underarm under 6 veckor. Observera att repositionsläget måste kontrolleras ofta. Där första kontrollen är inom 1 vecka.

Operationsindikation
 • Dislocerade greenstick-frakturer
 • Kompletta diafysära frakturer med dislokation och/eller vinkelfelställning >10°
 • Monteggiafraktur
 • Galeazzifraktur

Bildgalleri
Klicka på bilden för att förstora den

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014. 2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.