Ulnafraktur, Diafysär

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Isolerad fraktur på ulnaskaftet uppstår vid direkt trauma mot ulna (parerskada).

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Patienten upplever kraftig smärta, rörelseinskränkning och svullnad.

Kliniska Fynd

  • Man finner oftast måttlig svullnad och ömhet över frakturen.

Slätröntgen

Slätröntgen av underarmen är tillräcklig. Ibland måste man utesluta andra frakturer, t.ex. Monteggiafraktur, varför man måste ibland även röntga armbågen och handleden.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggning sker vanligen i öppenvården, vanligen akutmottagningen.

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
  • Vid oacceptabel felställning eller vid misstänkt Monteggiafraktur. 

Egen Handläggning

  • Vid acceptabelt frakturläge behandlar man med skena över handled och armbåge i 1-2 veckor. Sedan kan man byta till underarmsortos som tillåter rörelse i handled och armbåge. 
  • Oftas behandlas isolerade ulnafrakturer, även vid acceptabelt frakturläge, med operation då det tar lång innan frakturen läkare med ortos. Dessutom kommer patienten snabbare igång med rehabiliteringen.

Acceptabelt Frakturläge
  • < 15° felvinkel.
  • < 25-50 % ad latus-felställning.

Uppföljning
  • Röntgenkontroll efter 7 dagar. Därefter kontrolleras läkningen med röntgenundersökning var 4:e vecka. Normal läkningstid är 10-14 veckor. 

Operation

Öppen reposition och fixation med platta och skruvar är indicerat om felställningen inte är acceptabel eller om man vill påskynda rehabiliteringen.

PROGNOS

PROGNOS

Vanligen god prognos men läkningen tar lång tid.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014.