Tuberculum majus-fraktur

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

En typ av proximal humerusfraktur som kan vara isolerad eller kombinerad med en annan fraktur i proximala humerus och/eller med axelluxation.

Skademekanism

 • Uppkommer hos äldre på grund av direkttrauma mot axeln.
 • Hos yngre uppstår skadan oftare indirekt när man tar emot sig med utsträckt hand.
 • Ofta även som en del i axelluxation. Tuberculum rivs då loss när caput luxerar framåt.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta och kraftig rörelsesmärta.

Kliniska Fynd

 • Svullnad, hematom (ibland) samt palpationsömhet lateralt på axeln.
 • Inskränkt rörlighet av axeln p.g.a. smärta.
 • Vid axelluxation ses en typisk felställning.

Slätröntgen

Vanlig slätröntgen räcker för diagnos.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Vanligen kan patienten handläggas på akuten. 

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
 • Om diastasen är större än 5-10 mm och/eller vinklad mer än 45° (operation kan då vara aktuell).
 • Om frakturen är kombinerad med någon annan skada, t.ex. axelluxation.

Operation
Vid icke-acceptabelt läge kan det vara indicerat med öppen reposition och fixation med skruv alternativt osteosutur/ankare.
 • Vid osteosyntes med skruv sker mobilisering med slynga och successivt ökade passiva och aktiva rörelser under 4-5 veckor.
 • Vid osteosutur/ankare avlastade aktiva rörelser i 4-5 veckor.

Egen Handläggning

 • Vid initialt acceptabelt frakturläge är behandlingen symtomatisk och ges då en avlastande slynga till att man kan börja träna rörlighet. Planera för ett återbesök med kontrollröntgen enligt nedan. 
 • Ge råd om rörelseträning av armbågen samt avlastade pendelrörelser med successivt ökade passiva och aktiva rörelser under 4-5 veckor.
 • Skriv remiss till fysioterapeut. Patienten bör undvika aktiv abduktion i 6 veckor.

Acceptabelt Läge
 • Odislocerade och lätt dislocerade frakturer, < 5-10 mm.
 • Fraktur vinklad mindre än 45°.

Återbesök

Vanligen återbesök efter 7-10 för röntgenkontroll. Ibland följs upp patienten upp med kontroll av skulderfunktion efter 3-4 veckor.

PROGNOS

PROGNOS

 • Frakturen läker vanligen inom 6-8 veckor i okomplicerade fall. Rehabtiden kan dock vara lång. 
 • En dislocerad fraktur kan ibland i ge upphov till inklämning. Remiss till ortopedklinik för bedömning. 

Innehållsförteckning

1. Humerusfraktur, proximal. Ortobas.se (https://www.ortobas.se/humerusfraktur-proximal/) 2. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014. 3. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.