Trokantärt Smärtsyndrom

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Inflammation och sedan tendinos i muskelfästen på trochanter major.

Epidemiologi

Tillståndet är vanligast hos medelålders kvinnor.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Patienten upplever smärta på utsidan av höften. Besvären känns mest vid gång i trappa och vid uppresning från sittande.

Kliniska Fynd

Palpationsömhet över trokantertoppen.

Slätröntgen

Vanligen inte indicerat. Slätröntgen kan vara indicerat om besvären kvarstår, och särskilt om de förvärras. Kan påvisa kalcifikationer i muskelfästen på trochanter major.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggning inom öppenvården, via vårdcentralen.

Konsultation

Remiss till ortopeden:
  • Om tillståndet inte går över efter 1 år, där man provat flertal kortisoninjektioner. 

Egen Handläggning

Kortisoninjektion mot punctum maximum (PM) kan lindra. 

Uppföljning

Patienten kan vid behov följas upp i primärvården.

PROGNOS

PROGNOS

Besvären upphör emellertid spontant, även om det kan ta flera månader.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014.