Triquetrumfraktur

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Fraktur eller avslitning av triquetrum.

Skademekanism

Kan uppstå när man faller och tar emot sig med handen.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Handledssmärta och smärta vid rörelse av handleden.

Kliniska Fynd

  • Obetydlig svullnad. 
  • Palpationsömhet över triquetrum.

Slätröntgen

På sidobilden ses ett litet slitfragment från dorsalsidan av triquetrum, dvs. avslitet kortikalisflak (ligamentfästen). Sällan ses en genomgående fraktur.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggning sker i öppenvården via ortopedkliniken.

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
  • Vid genomgående fraktur med dislokation. 

Egen Handläggning

  • Triquetrumavslitning behandlas symtomatiskt med gipsskena (eller annat stödförband) i smärtlindrande syfte under 2-4 veckor. 
  • Vid genomgående fraktur med ett mindre fragment gipsas handen i 4-6 veckor i skafoideumgips.

Uppföljning
Vid triquetrumavslitning (litet flak) är röntgenkontroll och återbesök är oftast inte nödvändiga. Vid genomgående fraktur med ett mindre fragment rekommenderas röntgenkontroll efter 7-10 dagar.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014. 2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.