Tortikollis, Akut

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Nackspärr.

Epidemiologi

Tillståndet förekommer i alla åldrar, men är vanligast hos barn och yngre vuxna.

Etiologi och Mekanism

 • Besvären kommer oftast spontant och någon känd orsak.
 • Hos vuxna kan bakomliggande orsak så som tumör, spondylit/diskit och intervertebraldiskförkalkning orsaka tortikollis.
 • Hos barn kan infektioner i halsområdet (med adenit) och atlassubluxation orsaka tortikollis.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Patienten har svårt att vrida tillbaka huvudet, bl.a. p.g.a. smärta.

Kliniska Fynd

 • Patienten håller huvudet snedställt.
 • Smärta vid försök att vrida tillbaka huvudet.
 • Inspektera svalget och känn efter adeniter på halsen hos barn.

Slätröntgen

 Akut röntgenundersökning är inte nödvändig.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

De flesta kan behandlas i öppenvården och kan skickas hem från akuten. 

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
 • Vid misstanke om trauma mot nacken eller huvudet hos barn. 
 • Vid misstanke om traumatisk eller infektiös tortikollis eller tumör hos vuxna.
 • Vid atlassubluxation hos barn.

Egen Handläggning

 • Behandlingen är symtomatisk med smärtstillande så som NSAID och muskelavslappnande. 
 • I vissa fall kan man ge en mjuk halskrage för att lindra symtomen.

Uppföljning

Patienten bör följas upp antingen via ortopedmottagningen eller inom primärvården om besvären inte minskat inom 2 veckor. Man måste i detta fall misstänka att det kan finnas en bakomliggande orsak.

PROGNOS

PROGNOS

Besvären går som regel över inom en vecka.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014.