Tendovaginit, Septisk

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Infektion i en volar senskida på handen.

Etiologi och Patogenes

Kan uppstå vid stickskador och t.ex. efter kattbett. Ibland hittar man ingen förklaring alls.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta i fingret och svårigheter att böja fingret.

Kliniska Fynd

 • Patienten håller fingret i lätt flexionsställning. Man ser även rodnad och svullnad längs senskidan.
 • Palpationsömhet volart längs senskidan och efter hand av hela fingret.
  • Observera att en infektion kan sprida sig som ett V-flegmone, då senskidorna till tummen och lillfingret kan kommunicera.
 • Patienten har svårt att flektera aktivt. Passiv extension av fingret är mycket smärtsamt. 
 • Ibland har patienten feber.

Radiologi

 • Slätröntgen är inte indicerat.
 • En främmande kropp som inte är röntgentätt kan oftast diagnostiseras med ultraljud eller MRT. Misstänk kvarvarande främmande kropp vid fortsatt vårflöde. 

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggning sker i slutenvården, via ortopedkliniken. Patienten ska helst läggas in på infektionskliniken.

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
 • Vid misstanke om tillståndet då detta är operationsfall.

Egen Handläggning

 • Operationsanmäl patienten för dränage och spolning av senskidan akut (inom 6-24 timmar).
  • Volara flegmonen kräver dränage snarast.

Operation

 • Dränage ska utföras i adekvat anestesi och blodtomhet.
 • Man gör en incision i flexorseneskidan via lateralt längdsnitt eller tvärgående snitt i DIP-ledens böjveck. Här ska man vara försikt med att inte skada digitalnerverna. Ytterligare incision i senskidan volart över MCP-leden. Ta ett odlingsprov.
 • Därefter spolning av senskidan med sterilkoksaltlösning. Såren lämnas öppna men man kan även sätt en lucker hudsutur.
 • Därefter behandlas patienten med kloxacillin 2 g x 3 intravenöst till dess att odlingssvar föreligger.
 • Vid kattbett behandlas med cefuroxim 1,5 g x 3 intravenöst.

PROGNOS

PROGNOS

 • Snabb behandling är nödvändig för att undvika nekros i senan och adherenser (gör fingret stelt).

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014. 2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.