Tåfraktur

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Fraktur genom någon av tåns falanger. 

Skademekanism

Uppstår ofta efter klämskada, framför allt då ett föremål faller på tån. Skadan kan också uppkomma efter spark och feltramp också.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta och svårigheter att gå på foten p.g.a. smärta. 

Kliniska Fynd

  • Ses svullnad och hematom. 
  • Palpationsömhet över tån. 

Slätröntgen

Påvisar frakturen. Man kan avstå från röntgen vid misstanke om fraktur på dig. 2-5 men inte om misstanken gäller stortån då röntgen kan behövas för att avgöra behandlingen.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggs vanligen i öppenvården, via vårdcentralen eller ortopedmottagningen. 

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
  • Vid avhoppade frakturer eller kraftigt dislocerade frakturer i dig. 2-5. 
  • Vid dislocerade intraartikulära frakturer på stortån (kan ibland behöva att opereras). 

Operation
Kraftigt dislocerade frakturer reponeras och stiftas.

Egen Handläggning

  • Sätt på ett tvillingförband och informera om sko med stadig sula, exempelvis trätofflor under 2-4 veckor.
    • Vid skaftfraktur kan man fixera stortån till pektån med tejp 2-3 veckor.
  • Vid subuangualt hematom (smärtande hematom under nageln) kan man behöva evakuera detta, vilket görs med en kanyl som med lätt tryck roteras mot nageln.
  • Oftast är återbesök inte nödvändigt.

PROGNOS

PROGNOS

  • God prognos. 

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014. 2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.