Supraspinatustendinos

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Degenerativt tillstånd i supraspinatussenan.
  • Tillståndet är ingen egentlig tendinit utan en degenerativ process (tendinos).

Epidemiologi

Besvären är vanligast hos personer som arbetar med lyfta armar under en stor del av dagen.

Relevant Anatomi

Rotatorkuffen täcker axelleden och fyra muskler (m.m. subscapularis, supraspinatus, infraspinatus och teres minor) förenas i denna aponeuros. Supraspinatus ligger ovanför toppen av caput humeri och hjälper till vid abduktion av armen.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Inflammation av senan gör det smärtsamt att lyfta armen.

Kliniska Fynd

  • Palpationsömhet över rotatorkuffen.
  • Aktiv abduktion av armen är smärtsam. 

Slätröntgen

Ibland kan man se en förkalkning i senan som ett tecken på degeneration.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Dessa patienter ska handläggas i öppenvården, på vårdcentralen.

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
  • Vid misstänkt rotatorkuffruptur, framför allt hos en ung patient där tidig operation (inom 6 veckor) kan behövas.

Egen Handläggning

  • Skriv recept på NSAID. 
  • Kortisoninjektion med lokalanestetikum medför oftast lindring, men det är ingen nödvändig åtgärd.
  • Remiss för fysioterapi för att förhindra att axeln stelnar.

Uppföljning

Patienten kan remitteras till primärvården för uppföljning.

Innehållsförteckning