Subakromiell Bursit

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Akut inflammation i den subakromiala bursan.

Epidemiologi

Förekommer oftast hos medelålders kvinnor.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Snabbt förlopp med svår värk i axeln.

Kliniska Fynd

  • Smärta vid rörelse samt rörelseinskränkning p.g.a. smärta i axeln.
  • Palpationsömhet nedanför akromion.

Slätröntgen

Ibland ses en mjukdelsförkalkning nedanför akromion.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggs vanligen i öppenvården.

Konsultation

Från akuten/VC: Kontakta ortopedjouren/bakjouren vid misstänkt septisk bursit/artrit.
Från VC: Remiss till ortopedmottagningen vid utebliven förbättring av icke-operativ behandling. 

Egen Handläggning

  • Punktion och aspiration av bursan under akromion. Ibland är det möjligt att aspirera en tandkrämsliknande massa (kalcifikation). Injicera därefter en blandning av kortison och lokalanestetikum. Kortison kan påskynda läkningen.
  • Efter ett akutenbesök, be patienten kontakta primärvården om symtomen inte minskat inom ett par veckor.

Återbesök

Från akuten: Vanligen inte indicerat.
Från VC: Be patienten återkomma vid behov.

Innehållsförteckning

1. Akut ortopedi av Jenny Önnerfält och Rolf Önnerfält, ISBN 9789144091020