Spinalutskottsfraktur

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Fraktur av spinalutskotten i ryggen.

Skademekanism

Direkttrauma mot ryggen eller plötslig muskulärt eller ligamentärt drag i flexion eller extension.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta vid rörelse av nacken eller ryggen för övrigt.

Kliniska Fynd

Palpationsömhet över spinalutskottet.

Datortomografi (DT)

Påvisar skadan och visar även andra skador.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggning sker vanligen i öppenvården, via akutmottagningen.

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
  • Neurologiskt bortfall.

Egen Handläggning

  • Isolerad fraktur av spinalutskott C1-C6: I smärtlindrande syfte kan man sätt en stel halskrage 3 veckor. 
  • Isolerad fraktur av spinalutskott C7-Th1: Vid behov mjuk halskrage i smärtlindrande syfte.
  • Distala frakturer: Oftast smärtlindring med analgetika.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014. 2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.