Skapulafraktur

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Fraktur av skapula. Det finns flera frakturvarianter:
 • Fraktur genom corpus scapulae (skapulabladet).
 • Fraktur genom collum scapluae (skapulahalsen).
 • Fraktur genom cavitas glenoidalis (uppkommer i samband med axelluxation).
 • Fraktur genom spina scapulae och fossa subscapularis.
 • Fraktur genom acromion eller proc. coracoideus.

Förekomst

Ovanlig fraktur. Ses vid trafikolyckor.

Skademekanism

 • Uppstår vanligen vid fall mot axeln eller på utsträckt arm.
 • Ibland även direkttrauma mot skapula och trafikolyckor.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Kliniska Fynd

 • Svullnad över skapula.Tecken som vid axelluxation om det finns en felställd fraktur genom collum scapulae och caput humeri trycks in.
 • Palpationsömhet över skapula.
 • Inskränkt rörlighet (p.g.a. smärta) i axelleden.
 • Vid högenergitrauma ses kliniska tecken på skador av närliggande strukturer:
  • Leta efter samtidig revbensfraktur, klavikel, humerus, samt pneumothorax, neurovaskulära skador.
  • Inklämning av nervus suprascapularis kan uppkomma vid frakturer in i kanalen vid spina scapulae
  • Thorakoskapulär dissociation är collum skapulae-fraktur och samtidig klavikelfraktur. Behandlas operativt med stabilisering av klavikelfrakturen i första hand.

Slätröntgen

 • Kan påvisa fraktur men kan inte utesluta fraktur.
 • Skriv på remissen att skapulafraktur misstänks, detta för att få rätt röntgenprojektion.

Datortomografi

Kartläggning med DT kan vara indicerad vid komplicerade frakturer eller vid kombination med andra skador i axelregionen.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Vissa patienter, framför allt vid högenergitrauma, kan behövas läggas in för smärtlindring. Resterande kan skötas i öppen vård.

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren vid operationsindikation, då framför allt om:
 • Vid fraktur genom collum scapulae.
  • Kraftigt dislocerad fraktur i collum kan vara i behov av operativ behandling då slutresultat är bättre efter öppen reposition och intern fixation.
 • Vid flytande skuldra (fraktur genom klavikeln och collum scapulae), då det uppstår en instabilitet som kräver operation i första hand av klavikeln.
 • Vid instabila frakturer genom skapulabladet, då man bör överväga axellås/adduktionsbandage under 3 veckor.
 • Vid fragment som är större än 25 % av ledytan och/eller om ett glenoidfragment är dislocerat.
  • Dislocerad cavitas-fraktur ökar risken för instabilitet i axelleden.
 • Vid oacceptabel felställning (> 4 mm).

Egen Handläggning

Det flesta patienter behandlas konservativt med smärtlindring och fysioterapi (tidig rörelseträning). Immobilisering med slynga:
 • 1-2 veckor för corpus eller proc. coracoideusfrakturer.
 • 2-3 veckor för acromionfrakturer.
 • Isolerad fraktur genom collum scapulae är oftast stabila och kan även de mobiliseras tidigt.

Fysioterapi
Patienten bör träna upp styrkan och rörligheten via fysioterapeut.

Återbesök

Corpusfrakturer: Vanligtvis inget återbesök vid konservativt behandlade (okomplicerade) frakturer.
Isolerad fraktur genom collum scapulae:  Röntgenkontroll efter 1-2 veckor rekommenderas.

PROGNOS OCH KOMPLIKATIONER

Prognos

Okomplicerade frakturer: God prognos. Läker på ungefär 6 veckor.
Komplicerade frakturer: Tar längre tid att läka. Dessa patienter följs ofta upp av ortopeden.

Komplikationer

Associerade skador: Dessa står för de mest allvarliga komplikationerna som uppkommer p.g.a. högenergitrauma. Ökad dödlighet är associerat med samtidig costa-1-fraktur.

Innehållsförteckning

1. Scapulafraktur. Ortobas.se (https://www.ortobas.se/scapulafraktur/) 2. Akut ortopedi av Lena Hultman och Johannes Järhult, ISBN 9789147094011 3. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014. 4. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.