Skafolunär Dissociation

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Ligamentskada i handleden där det interosseösa ligamentet mellan skafoideum och lunatum (SL-ligamentet) rupturerat.

Epidemiologi

Inte ovanlig skada. Ofta förbisedd ligamentskada i handleden.

Skademekanism

Kan uppstå vid fall på usträckt hand och då förekomma samtidigt med distal radiusfraktur.

Patoanatomi

Det interosseösa ligamentet (SL-ligamentet) mellan skafoideum och lunatum rupturerar, vilket kan leda till att skafoideum tippar volart och lunatum dorsalt (s.k. DISI-ställning).

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Handledssmärta och smärta i vissa rörelser. 

Kliniska Fynd

  • Lokal palpationsömhet. Ofta endast diskret svullnad. 
  • Smärta vid rörelse av handleden. 

Slätröntgen

På frontalbilden kan man se ökat avstånd mellan skafoideum och lunatum uppgående till 3-4 mm eller mer. På sidobilden ses ökad skafolunär vinkel på mer än 60° (normalt 30°- 60°). 

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggning sker i öppenvården, via ortopedmottagningen. 

Konsultation

Kontakta ortopedjour/bakjour:
  • Vid påvisad eller misstänkt skafolunär dissociation.

Egen Handläggning

  • Visar röntgen tecken till färsk SL-ligamentskada så sätts en radiusskena eller skafoideumgips. Planera därefter för operation inom 1 vecka. 
  • Vid skador där röntgen inte visar fraktur eller annan skada men status är påtagligt med svullnad, smärta eller oförmåga till rörelse så rekommenderas det att patienten får ett radiusgips/skafoideumgips och tas tillbaka på återbesök efter 10-14 dagar med provokationsröntgen utan gips.
    • På röntgen frågas det efter felställning eller diastas mellan carpalben.

Operation
  • Vid relativt färsk skada utförs öppen reposition och stiftning av benen i korrigerat läge samt ligamentsutur. Patienten får därefter ett gips i 6-8 veckor och därefter stiftextraktion och mobilisering.
  • Vid sent diagnostiserad skada kan man prova mjukdelsplastik (kapsulodes) men ofta krävs partiell carpusartrodes (steoloperation). 

PROGNOS

PROGNOS

Obehandlat tillstånd kan leda till artrosutveckling mellan scaphoideum och radius, senare även mellan scaphoideum och capitatum. Detta kan kräva total handledsartrodes (steloperation).

Innehållsförteckning

1. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.