Skador som Kräver Akut Åtgärd

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Allmänt

 • Det finns flertal diagnoser som som kräver akut åtgärd. Detta även mitt i natten
 • Vid osäkerhet/hjälp så bör kollega/bakjour kontaktas

Knäluxation

 • Luxationen måste reponeras direkt
 • Då det finns risk för bl.a. kärlskada så krävs (eventuellt) vidare utredning med DT-angiografi
 • Luxationen behover vid instabilitet extern fixeras
 • Var god se översikt “Knäluxation”

Tungfraktur (Calcaneusfraktur)

 • Behöver öppet reponeras och skruvfixeras akut då huden dorsalt vid Achillessenan annars går i nekros p.g.a. det höga trycket
 • Var god se översikt “Calcaneusfraktur”

Intercarpal Luxation

 • Detta är en mycket omfattande skada som oftast är orsakad av högenergitrauma
 • Tillståndet bör misstänkas vid kraftigt lokalstatus som är mer alarmerande än röntgenfyndet
 • Gör en akut DT-handled
 • Kräver akut åtgärd

Kompartmentsyndrom

 • Patienten har kraftiga smärtor som inte står i proportion till de objektiva fynden, smärta vid passiv extension av involverade muskler samt spänd muskelloge. Parestesier och pares kan även förekomma
 • Kräver akut fasciotomi
 • Var god se “Kompartmentsyndrom, Översikt”

Cauda equina-syndrom

 • Patienten kan klaga på kraftig ryggsmärta, ofta med ischialgi bilateralt, urinretention och ridbyxanestesi
 • Kräver akut MRT och operativ åtgärd

Nekrotiserande Fasciit

 • Detta är en mjukdelsinfektion med smärtor som inte står i proportion till objektiva fynd
 • Uppkommer vanligen hos immunologiskt komprometterade patienter, efter trauma och exempelvis runt främmande kroppar
 • Måste behandlas akut med radikal excision av inflammerad och nekrotisk vävnad
 • Initialt ges bredspektrumantibiotika

Höftledsluxation

 • Höftledsluxation, framför allt med en caput femoris-fraktur, är vanligen en högenergiskada
 • Ofta associerat med andra allvarliga skador, med eller utan fraktur i acetabulum
 • Luxationen bör reponeras akut, p.g.a. risk för kärlskada
 • DT-höft/bäcken görs akut för kartläggning (leta efter interposition/fragment) efter reposition
 • Var god se översikten “Höftledsluxation, Traumatisk”

Luxerad Fotledsfraktur

 • Bör reponeras och gipsas akut, innan röntgen
 • Vid misslyckad reposition görs ett nytt försök, använd U-gips
 • Om det är inte möjligt att reponera kan man eventuellt operera patienten direkt med platta och skruvar eller extern fixation vid uttalad svullnad/blåsor
 • Man bör inte lämna fotleden luxerad då det finns stor risk för nekros framför allt medialt p.g.a. trycket från mediala malleolen
 • Patienten läggs för akut operation med benet i högläge 
 • Var god se översikten “Fotledsfraktur”

Tuberositas tibiae-avulsion

Vid kraftig avulsion av tuberositas finns stor risk för nekros av huden p.g.a. trycket 

Stort Subkutant Hematom (Underben)

 • Uppkommer vanligen efter warfarinblödning (Waran)
 • Hematomet bör exakueras så fort det går för att minska risken för hudnekros
 • Var god se översikt “Hematom, Subkutant”

Innehållsförteckning

1. Tillstånd krävande akut åtgärd. Ortobas.se (https://www.ortobas.se/tillstand-kravande-akut-atgard/)