Septisk Artrit, Hand

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Purulent artrit i fingrar.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta  och nedsatt rörelseförmåga.

Kliniska Fynd

  • Svullen, rodnad och ömmande led.
  • Smärta vid passiva rörelser.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggning sker i slutenvården, via ortopedkliniken. Patienten ska läggas in, helst via infektionskliniken.

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
  • Vid misstänkt artrit i någon led.

Egen Handläggning

  • Operationsanmäl patienten för urspolning av leden. Detta akut.

Operation

  • Under operation utförs en urspolning av leden via en incision. En odling tas. Därefter en lucker hudsutur.
  • Intravenös antibiotikabehandling.
  • Ha högläge av hand och underarm i skena under ett till flera dygn för att undvika postoperativ svullnad. Immobilisering med stort kompressionsförband med förbandsreducering efter 1-2 dagar för påbörjande av aktiv rörelseträning under ledning av fysioterapeut eller arbetsterapeut.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014. 2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.