Sakrumfraktur

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Fraktur på sakrum.

Skademekanism

En isolerad fraktur på sakrum kan uppstå vid fall på ryggslutet.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Patienten upplever smärta och oförmåga att belasta.

Kliniska Fynd

Palpationsömhet över sakrum.

Slätröntgen

Slätröntgen påvisar frakturen, vanligen en tvärgående fraktur. Skadan syns lättast på en sidobild.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggning sker i öppenvården, via akutmottagningen. Inläggning är sällan nödvändig.

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
  • Vid multipla frakturer på bäckenet. 
  • Isolerad sakrumfraktur med neurologiskt borfall.

Egen Handläggning

Behandlingen är symtomatisk. 

Uppföljning
Patienten kan följas upp efter 4 veckor.

PROGNOS

Prognos

Efter sakrumfraktur finns risk för bestående nervskador.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014.