Ruptur av Långa Bicepssenan

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Ruptur av långa bicepssenan (caput longum).

Epidemiologi

  • Skadan är vanligare hos män, då vanligen en spontanruptur hos äldre män.
  • Ruptur av korta bicepssenan är ovanligt.

Skademekanism och Patogenes

Spontanruptur: Med åldern degenererar den långa bicepssenan, speciellt där den löper i sulcus på caput humeri. Osteofyter och förträngning av sulcus kan bidra. Senan kan då brista vid lätt belastning.
Överbelastning: Hos yngre kan en plötslig överbelastning av bicepsmuskeln vara bakomliggande orsak.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Övergående smärta i axel och överarm.

Kliniska Fynd

  • Smärta i överarmen vid flexion och supination.
  • Lätt svaghet i flexion av armbågen.
  • Typisk kontur ses i överarmen (Karl-Alfredmuskel-tecken/Popeye-sign) som uppstå då långa bicepshuvudet retraherar sig. Den retraherade muskeln kan ibland förväxlas med en mjukdelstumör.

Slätröntgen

Vanligen inte indicerat med röntgen.

Diagnos

Då den kliniska bilden är typisk är ytterligare utredning inte nödvändig.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggning sker inom öppenvården, antingen på akutmottagningen eller på vårdcentralen.

Konsultation/Remiss

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
  • Endast vid misstänkt/bekräftat ruptur av långa bicepssenan hos en ung patient som behöver ha full funktion av bicepssenan och som vill opereras.

Egen Handläggning

Vid en degenererad sena hos äldre patienter är ingen speciell behandling nödvändig. Det lönar sig inte att försöka suturera den degenererade senan. Patienten rekommenderas rörelse- och styrketräning via fysioterapeut. 

Uppföljning

Något återbesök behövs generellt sett inte.

PROGNOS

PROGNOS

Prognosen är god.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014. 2. Hultman, L., Järhult, J. (2010) Akut Ortopedi. Stockholm: Liber.