Rotatorkuffsyndrom

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Subakromiellt smärttillstånd och rörelseinskränkning i delar av rotatorkuffens muskler.

Skademekanism

Tillståndet kan uppkomma vid ogynnsam belastning vid arbete över axelhöjd. Kan ibland även uppstå efter en skada vid indirekt våld (fall mot utsträckt arm).

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta på framsidan axeln vid aktivitet med lyft arm. Även vilovärk på lateral- och framsidan axeln. Ofta nattlig smärta.

Kliniska Fynd

  • Smärtsam både, d.v.s. smärta och svaghet vid abduktion av armen vid cirka 60-120°. Ibland rörelseinskränkning, framför allt vid rotation och abduktion.
  • Muskelsvaghet i rotatorkuffens muskler. Ev. atrofi av rotatorkuffsmuskulatur.
  • Palpationsömhet på axelns utsida, oftast lateralt under acromion och frontalt över axeln.

Slätröntgen 

Röntgen kan påvisa ett högtstående caput som tyder på en atrofiskt förtunnad eller skadad/rupturerad rotatorkuff. Artros och osteofyter på acromion kan också ses.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Patienten kan vanligen handläggas i öppenvården.

Konsultation/Remiss

  • Kontakta ortopedjouren/bakjouren vid misstanke på rotatorkuffruptur som måste opereras. 
    • Patienter med misstanke om större kuffruptur bör få ett återbesök till ortopedmottagningen inom 2 veckor för ställningstagande till ytterligare utredning.
  • Skriv remiss till ortopedmottagningen om konservativ behandling med fysioterapi, smärtlindring och subakromiella kortisoninjektioner inte har haft någon effekt efter 3-6 månader. 

Egen Handläggning

Kortisoninjektion: Subakromialt kan man t.ex. ge en blandning av kortison, t.ex. 1 ml Depomedrol med 5-10 ml lokalanestetikum, t.ex. 1-2 % mepivakain (Carbocain).
Smärtstillande/antiinflammatoriskt läkmedel: NSAID, t.ex. diklofenak 50 mg x 3 i 14 dagar eller naproxen 500 mg x 2 i 14 dagar, ges om patienten inte önskar kortisoninjektion. Annars ges paracetamol.
Fysioterapi: Skriv remiss till fysioterapeut. Det är viktigt att patienten påbörjar fysioterapi så fort det går. 

Återbesök

Från akuten skrivs remiss till primärvården för uppföljning och eventuellt ytterligare subakromiella injektioner.

Innehållsförteckning

1. Hultman, L., Järhult, J. (2010) Akut Ortopedi. Stockholm: Liber.