Quadricepsseneruptur

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Skada/ruptur av quadricepsenan.

Epidemiologi

Vanligast hos äldre, framför allt medelålders och äldre män.

Skademekanism

Uppstår efter en kraftig kontraktion av quadricepsmuskulaturen, som t.ex. när man missar ett trappsteg.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta, svullnad och oförmåga till att sträcka i benet.

Kliniska Fynd

Inspektion: Svullnad (hemartros).
Palpation: Vanligen en palpabel defekt (senruptur) ovanför patella.
Rörelse: Oförmåga att lyfta benet rakt.

Slätröntgen

Kan ibland påvisa tunna benfragment proximalt om patella, som tecken på det lösa muskelfästet. Ibland ses även patella baja (lågt belägen patella). 

Ultraljud (UL)

Quadricepsseneruptur är en klinisk diagnos. UL ska endast göras vid tveksamhet. 

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggning sker inom öppenvården. 

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
  • Vid misstänkt skada då dessa skador ska opereras.

Egen Handläggning

Patienten planeras för operation vanligen subakut (inom 72 timmar). Sätt en gipsskena (helben). Patienten kan skickas hem i väntan på operation annars får man lägga in patienten. Vid hemgång ges kryckkäppar och smärtlindring.

Operation

  • Operationen utförs vanligen med icke-resorberbara suturer genom patellarsenan som förs genom 3 hål i patella. 
  • Postoperativ behandling med immobilisering med knäkappa eller knäledsortos (låst) i 6 veckor. Full belastning i extenderat läge är tillåten.

PROGNOS

PROGNOS

Prognosen är god med ett gott funktionellt slutresultat om patienten opereras. Dock ger obehandlade senrupturer uttalad funktionsnedsättning.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014. 2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.