Pyogent Granulom

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Nodulär snabbväxande kapillärproliferation.

Patogenes

Uppstår ofta på platsen för tidigare trauma. Kan ibland bildas vid utdragna ytliga sårinfektioner.

Patofysiologi

Inflammatoriskt, hyperplastiskt tillstånd, med proliferativ vaskulär vävnad, som kan uppstå under hela livet.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta och lättblödande förändring. Kan utvecklas snabbt under några veckor till maximal storlek.

Kliniska Fynd

  • Papel- eller polypliknande förändring med rödbrun glansig yta som är lättblödande. Ibland skaftad granulationstapp.
  • Ses oftast på fingrar.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handlägglning sker i öppenvården, via vårdcentralen eller ortopedmottagningen.

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
  • Vid svårigheter med att excidera förändringen.

Egen Handläggning

  • I vissa fall kan pyogena granulom tillbakabildas, men oftast krävs aktiv behandling.
  • Behandlas med curettage eller planexcision och diatermi. Kan även kompletteras med kryoterapi. Skicka för PAD vid osäkerhet.

Operation

  • Ibland krävs excision av granulationstappen samt diatermering av sårbotten i fullgod anestesi och blodtomhet.
  • Skicka då alltid för PAD.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014. 2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad. 3. Läkartidningen. 2015;112:C97W