Pisksnärtskada

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Funktionsstörning efter en distorsion i halsryggen som uppkommit efter pisksnärtsvåld (acceleration/decelerationskraft via indirekt trauma).

Skademekanism 

Skadan uppkommer genom extensions-flexionsvåld, t.ex. när huvudet slungas, t.ex. vid en trafikolycka. Detta kan uppstå då patienten blir påkörd bakifrån först och då kastas bakåt och sedan framåt. Kan även uppstå med andra riktningar och andra typer av olyckor kan ge liknande skada.

Klassifikation

Whiplash associated disorders (WAD): Skadan kan klassificeras enligt WAD 1-3, beroende bl.a. på om det finns neurologiska bortfall eller inte.

Klassifikation av Whiplash Associated Disorders (WAD)
WADSymtomStatus
Grad 0Inga.Normalt.
Grad 1Smärta och stelhetskänsla.Normalt.
Grad 2Som vid grad 1. Nedsatt rörlighet, palpationsömhet.
Grad 3Som vid grad 2 samt neurologiska symtom.Som vid grad 2 samt neurologiska fynd (t.ex. nedsatt sensibilitet, muskelstyrka, senreflexer).
Grad 4Som vid grad 1.Fraktur/dislokation.
 

UTREDNING OCH DIAGNOS

Kliniska Fynd

 • Smärta och stelhet i nacken, samt ofta huvudvärk.
 • Ibland har patienten även smärta och domning ut i armarna.
 • Observera att symtomen kan uppstå timmar eller dagar efter olycksfallet.
 • Man kan finna inskränkt rörlighet i halsryggen. Sällan har patienten neurologiska bortfallssymtom.

Slätröntgen

Kan vara indicerat vid WAD 1 hos patienter med t.ex. RA eller AS (Mb Bechterew), annars inte vid WAD 1. Dock missas mycket på slätröntgen varför DT rekommenderas när röntgenundersökning är indicerad. 

Datortomografi (DT)

Indicerat vid WAD 2 och 3. 

Magnetresonanstomografi (MRT)

Kan vara indicerat vid WAD 3. 

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggning sker inom öppenvården på vårdcentralen eller akutmottagningen.

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
 •  Vid misstanke om/påvisad fraktur eller neurologiska bortfall.

Egen Handläggning

 • Pisknärtsliknande våld mot halsryggen utan neurologiska bortfall och utan instabilitet eller fraktur behandlas med information, fysioterapi och analgetikum/antiflogistikum.
  • Aktiv mobilisering till smärtgränsen bör uppmuntras. Sätt inte på en halskrage. 
  • Informera patienten att det kan ta en lång till till återhämtning och att fysioterapi är viktigt. 
  • Informera patienten att söka vårdcentralen vid kvarstående besvär efter en månad för ny bedömning och annan behandling. 
 • Vid uttalade lokalsymptom där instabilitet inte säkert kan uteslutas rekommenderas en uppföljning med provokationsröntgen i flexion-extension, när smärtan så tillåter, vanligtvis efter cirka 10-14 dagar. 

Återbesök

Vanligen inget återbesök till ortopedkliniken.

PROGNOS

PROGNOS

Gynnsam prognos.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014. 2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.