Pigluxation

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Subluxation av caput radii.

Epidemiologi

Relativt vanlig skada hos barn i 1-5 årsåldern/förskoleåldern.

Skademeksnim

Uppkommer genom kraftigt ryck i pronerad underarm, ofta under lek med barn eller vuxna eller när någon lyfter eller drar barnet i armen.

Patoanatmi

Det sker en subluxation av caput radii ur ligamentum anulare radii.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Barnet vill inte röra i armen. Anamnesen är ofta oklar.

Kliniska Fynd

  • Barnet håller armen intill kroppen, pronerad och med armbågen lätt flekterad. Barnet vill inte vill använda armen.
  • Ingen svullnad eller felställning kan ses. 

Slätröntgen

Slätröntgen behövs inte för diagnos eller behandling. Indicerat om man inte är säker på att det rör sig om en pigluxation. Kan även vara indicerat efter misslyckat repositionsförsök, för att utesluta andra skador.

Diagnos

Diagnosen är klinisk. Om anamnesen är typisk och inte felställning ses ska man inte utföra någon röntgen. Vid minsta misstanke om fraktur ska man utföra en röntgen.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggs vanligen i öppenvården på akuten eller på vårdcentralen. 

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
  • Vid misslyckade repositionsförsök eller terapiresistenta fall.

Egen Handläggning

  • Reposition sker utan narkos genom att fatta barnets hand och samtidig hålla tummen mot caput radii. Därefter utförs en supination eller pronation av underarmen till ytterläget med armbågen i flexion. Repositionen känns som en liten knäpp motsvarande caput radii-reposition. Låt sedan barnet leka i väntrummet till att det använder armen igen. Iakta barnet igen efter 20-30 minuter och locka det att använda den skadade handen.
    • En annan repositionsmetod är att pronation med armen i extension.
  • Om barnet börjar använda armen efter en stund, behövs ingen röntgenkontroll eller uppföljning.
  • Om repositionen inte lyckas eller om barnet inte börjar att använda armen efter 30 minuter rekommenderas en röngenundersökning. Efter röntgenundersökningen bör avvakta spontan förbättring. Ibland sker repositionen oavsiktligt i samband med röntgen.
  • Efter en lyckad reposition kan barnet gå hem utan annan åtgärd. Ingen fixation krävs.
  • Någon gång kan man låta barnet gå hem efter ett par repositionsförsök, även om det inte har börjat använda handen. Be föräldrarna återkomma dagen efter, om det inte blivit bättre. Det går också att sätta en gipsskena och boka barnet för kontroll efter 7 dagar.

Uppföljning

Vanligen inget återbesök. Återbesök efter 7 dagar till ortopedmottagning är indicerad om repositionen inte lyckas. 

PROGNOS

PROGNOS

Vanligen god prognos. Komplikationer är yttersta ovanliga.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014. 2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad. 3. Hultman, L., Järhult, J. (2010) Akut Ortopedi. Stockholm: Liber.