Perthes-sjukdom (Barn)

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Aseptisk nekros av en del eller hela epifysen av caput femoris.

Epidemiologi

Tillståndet är vanligare hos pojkar, förekommer i samma ålder som coxitis simplex, och symtomen är också till en början desamma.

Etiologi

Tillståndet orsakas av en tillfällig störning av blodcirkulationen till caput femoris, vilket ger en aseptisk nekros av en del eller hela epifysen.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Besvären är dock mer långdragna och återkommande.

Kliniska Fynd

Vid undersökning finner man inskränkt rörlighet och smärta i höften.

Slätröntgen

Slätröntgen kan vara normal under de första 3-4 veckorna. 

Magnetresonanstomografi (MRT)

MRT visar tidigt signalförändringar i epifysen.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggning sker inom slutenvården, via ortopedmottagningen.

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
  • Vid misstänkt/påvisad Perthes-sjukdom.

Egen Handläggning

Behandlingen är till en början symtomatisk. Patienten bör remitteras till barnortoped.

Definition

I vissa fall opereras patienten för att förhindra eller minska deformering av caputepifysen. 

Uppföljning

Tillståndet följs via ortopedmottagningen. Förloppet kontrolleras med konventionell röntgenundersökning och MRT efter 3, 6 och 12 månader. 

PROGNOS

PROGNOS

Slutresultatet kan bli en tillplattning och breddökning av caput (coxa plana).

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014.