Peroneussenluxation

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Luxation/subluxation av peroneussenorna. Kan förekomma akut men även i kronisk form.

Skademekanism

Uppkommer vid kraftig dorsalflexion av foten i kombination med muskelkontraktion.
  • En riskfaktor kan vara en för grund fåra baktill på laterala malleolen.

Patoanatomi

Senorna luxerar ur sin fåra på laterala malleolen. Ofta finns det en ruptur av retinaklet.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta (ofta plötslig), svullnad och svårigheter att stå och gå. Kan förväxlas med fotledsdistorsion. I vissa fall kan patienten själv framhäva luxationen och tycker att det klickar över laterala malleolen.

Kliniska Fynd

Inspektion: Svullnad och hematom vid laterala malleolen.
Palpation: Palpationsömhet bakom laterala malleolen. Senorna kan palperas liggande ytligt på laterala malleolen i kroniska luxationer. Ibland också vid de akuta fallen.
Rörelse: Luxerade senor går att föra på plats men de luxerar lätt spontant eller vid provokation (viss rörelse i fotleden).

Slätröntgen

Utförs för att utesluta akut skelettskada.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggning sker inom öppenvården. 

Egen Handläggning

Akut skada
Reponera senorna och om dessa ligger kvar på plats efter repositionen kan man gipsbehandla i 6 veckor. Dock är operation ofta nödvändig.

Kronisk skada
Operation är ofta nödvändig. 

Operation

  • Ett flertal operationsmetoder finns beskrivna. En metod är att restituera retinaklet och därefter eventuellt förstärka med periostlambå.
  • Postoperativ behandling är gips i 6 veckor med full belastning.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014. 2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.