Patellarseneruptur

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Skada/ruptur av patellarsenan (ligamentum patellae).

Epidemiologi

Skadan ses vanligast hos yngre män, ofta i samband med idrott.

Skademekanism

Uppstår efter en kraftig kontraktion av quadricepsmuskulaturen.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta, svullnad och oförmåga till att sträcka i benet. Ofta diskreta lokalsymptom.

Kliniska Fynd

Inspektion: Svullnad (hemartros).
Palpation: Vanligen en palpabel defekt (senruptur) på platsen för patellarsenan.
Rörelse: Oförmåga att lyfta benet rakt.

Slätröntgen

Kan påvisa att patella är högt belägen (patella alta).

Ultraljud (UL)

Patellarseneruptur är en klinisk diagnos. UL ska endast göras vid tveksamhet. 

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggning sker inom öppenvården. 

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
  • Vid misstänkt skada då dessa skador ska opereras.

Egen Handläggning

Patienten planeras för operation vanligen subakut (inom 72 timmar). Sätt en gipsskena (helben). Patienten kan skickas hem i väntan på operation annars får man lägga in patienten. Vid hemgång ges kryckkäppar och smärtlindring.

Operation

  • Operationen utförs vanligen med icke-resorberbara suturer genom patellarsenan som förs genom 2-3 hål i patella. 
  • Postoperativ behandling med immobilisering med knäkappa eller knäledsortos (låst) i 6 veckor. Full belastning i extenderat läge är tillåten.

PROGNOS

PROGNOS

Prognosen är god med ett gott funktionellt slutresultat om patienten opereras. Dock ger obehandlade senrupturer uttalad funktionsnedsättning.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014. 2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.