Patellaluxation

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Luxation av patella.

Epidemiologi

Ses oftast i tonåren.

Skademekanism

Uppstår när knät belastas i flexion, vid vridvåld av knäet samt vid kraftig quadricepskontraktion över valgusställt knä eller vid direkt våld mot patella från medialsidan.

Predisponerande Faktorer

Riskfaktorer kan vara allmän ledlaxitet, för grund/dysplastisk femursulcus (patellarled/fossa intercondylaris femoris), stor Q-vinkel (> 20° hos kvinnor och > 15° hos män) eller för högt belägen patella (patella alta). 

Patoanatomi

Vid traumatisk luxation sker ofta en ruptur av mediala retinaklet, eventuellt innefattande skalformat benfragment från patellas mediala kant.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

  • Smärta och svullnad och svårighet att röra på knäet. Det är dock ovanligt att patienten kommer till akutmottagningen med patella luxerad. Patella har då reponerats spontant eller av patienten. Patella reponeras när patienten sträcker på knät. 
  • Ofta faller patienten handlöst när patella luxerar eftersom att knäet viker sig plötsligt.

Kliniska Fynd

Inspektion: Ofta svullnad (kvarstående hemarthros). Vid luxation håller patienten knäet lätt flekterat och patella är oftast lateralställd.
Palpation: Palpationsömhet över mediala patellaranden.
Rörelse: Smärta vid rörelse. 

Slätröntgen

Projektioner: Frontal- och lateralbild samt axialbild av knäet. 
Fynd: På axialbilden kan man se ett skalformat benfragment från patellas mediala kant. Ibland uppstår osteokondral skärningsfraktur i patellas ledyta eller i laterala femurkondylen.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggning sker inom öppenvården.

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
  • Vid svårigheter med att reponera luxationen.
  • Vid intraartikulära fragment.

Egen Handläggning

Vid enbart luxation: Reposition, efter smärtstillning, sker genom försiktigt extension av knäleden.
  • Punktera knäet för evakuering av hemartros.
  • Därefter får patienten en linda, kryckor och remiss till fysioterapeut för tidig mobilisering och quadricepsträning. Detta gäller förstagångsluxationer men även recidiverande patellarluxationer.
  • Patienten bör få en patellastabiliserande ortos som används vid belastning (under 6 månader).
Vid osteokondral fraktur: Påvisat intraartikulärt fritt benfragment kan vara tecken på osteokondral fraktur. Fragmentet bör avlägsnas eller fästas tillbaka inom ett par dygn. 

PROGNOS

PROGNOS

  • Recidiv är vanligt, framför allt vid dysplastisk femursulcus (patellarled).
  • Recidiverande patellarluxationer kan kräva senare rekonstruktiv kirurgi. Obehandlad kan recidiverande patellarluxation leda till femuropatellära besvär.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014. 2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.