Paronyki

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Infektion kring nagelbandet. Kan vara kronisk eller akut.

Patomekanism och Etiologi

Akut infektion: Uppstår oftast efter mindre sår på nagelbandet. Vanligen orsakat av S. aureus eller S. pyogenes (GAS).
Kronisk infektion: Uppstår hos personer som ofta har händerna blöta, t.ex hos diskare eller slaktare. Vanligen orsakat av Candida.

Patofysiologi

Infektionen kan leda till abscessbildning längs bandet och vid nagelroten. Infektionen kan även sprida sig under nageln.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta och bultande känsla i distala delen av fingret. 

Kliniska Fynd

  • Ses svullnad, rodnad, och värmeökning längs nagelbandet. 
  • Man kan ofta se varansamling kring nagelbandet och ibland även under nageln. 

Slätröntgen

Inte nödvändigt. 

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggning sker på akutmottagningen och på vårdcentralen. 

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
  • Vid hjälp med dränering av abscess. 

Egen Handläggning

  • Om ingen tydlig abscessbildning kan påvisas ges enbart flukloxacillin (Heracillin) 1 g x 3 i 7 dagar. 
  • En abscessbildning måste dräneras under fingerbasblockad (t.ex. med Carbocain/Lidocain) med en längsgående incision vid nagelkanten. Vid spridning av infektionen under nageln måste hela eller en del av nageln tas bort. Efter adekvat dränering ges oftast flukloxacillin enligt ovan.
  • Uppföljning sker via vårdcentral med omläggning av distriktssköterska

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014. 2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.