Olekranonfraktur

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Fraktur genom olekranon. 

Epidemiologi

Frakturen förekommer oftast hos vuxna och är ovanlig hos barn.

Skademekanism

Frakturen förekommer efter fall direkt på armbågen samt som slitskada efter en kraftig kontraktion i triceps. 

Patoanatomi

 • Frakturen är oftast tvär- eller lätt snedgående. Ibland förekommer komminuta frakturer med intermediärfragment.
  • Direktvåld ger ofta en uppsplittrad fraktur.
  • Slitskada ger en tvär eller något sned fraktur.
 • Lokaliseras oftast till ett par centimeter distalt om olekranonspetsen.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta och oförmåga till rörelse av armbågen. 

Kliniska Fynd

 • Svullnad, hematom (subkutant) och palpationsömhet över olekranon. Ibland känns en palpabel frakturdiastas (diastasen mellan fragmenten), denna uppstår vid en dislocerad slitskada.
 • Kraftig smärta vid rörelse. 

Slätröntgen

Frakturen syns vid bäst på sidobilden. 

Diagnos

Diagnosen fås med röntgen.

Differentialdiagnoser
 • Kontusion.
 • Andra armbågsfrakturer.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggs vanligen i öppenvården via ortopedmottagningen. 

Konsultation/Remiss

Ortopedkontakt
Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
 • Vid icke-acceptabelt frakturläge (operation kan då vara aktuell).
  • Vid diastas i frakturen (då tricepssenan drar i olecranon) måste frakturen reponeras och fixeras för att patienten ska återfå normal sträckkraft.

Operation
Osteosyntes: Målsättningen är att få en så stabil fixation att man kan börja rörelseträna senast efter två veckor.
 • Tvärfraktur: En enkel tvärfraktur kan fixeras med två parallella stift (intramedullär skruv) samt cerclagetråd i åttaformation (kallas då Zuggurtung-teknik).
 • Segmentell/komminut eller mer distal fraktur: Här kan det vara lämpligare med platta.

Egen Handläggning

 • Vid acceptabelt läge ges en dorsal gipsskena i 45° flexion under 3 (-4) veckor.
 • Skriv recept på smärtlindrande läkemedel, t.ex. paracetamol och vid kraftig smärta t.ex. oxikodon i lågdos under kort tid. 

Acceptabelt Frakturläge
 • Odislocerad eller lätt dislocerad (< 2-3 mm) fraktur.
 • Dislocerad fraktur hos gamla och sköra patienter med låga funktionskrav eller patienter med någon kontraindikation eller ökad operationsrisk.

Återbesök

 • Vanligen återbesök på ortopedklinik efter 7-10 för röntgenkontroll.
 • Hos äldre patienter med dislocerade frakturer som inte ska opereras gäller återbesök för klinisk kontroll efter 3-4 veckor (utan röntgenkontroll). Hos enstaka äldre patienter ges endast rörelseträning utan gips alternativ gips under någon vecka. Remiss skrivs till fysioterapeut för detta.

Prognos

Prognosen är i regel god.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014. 2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad. 3. Hultman, L., Järhult, J. (2010) Akut Ortopedi. Stockholm: Liber.