Olekranonbursit

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Inflammation i slemsäcken utanför olecranon.

Etiologi

  • Kan uppkomma p.g.a. upprepat tryck mot armbågen (“studentarmbåge”) eller efter trauma.
  • Inflammationen är oftast aseptisk, men infektion (septisk bursit) kan förekomma.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta och svullnad över olekranon.

Kliniska Fynd

Man finner rodnad, fluktuerande svullnad och ömhet över olecranon.

Slätröntgen

Inte indicerat.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggning sker vanligen i öppenvården, t.ex. akutmottagning eller vårdcentral.

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
  • Septisk olekranonbursit som måste dräneras och där man behöver hjälp med detta. 

Egen Handläggning

  • Vid aseptisk bursit kan man dränera bursiten och injicera kortison i bursan. Detta kan kan förkorta läkningen. , men terapi med ett NSAID-preparat går också bra.
  • Vid misstanke om infektion (septisk bursit) bör man punktera och, om innehållet är grumligt, skicka för odling. Därefter dräneras bursiten och man påbörjar behandling med flukloxacillin (Heracillin) 1 g x 3 i 7 dagar i väntan på odlingssvaret.

Uppföljning
Återbesök till ortopedkliniken endast om man dränerat en septisk bursit på akuten. Planera för återbesök om 7 dagar för sårkontroll.

Operation

Operation kan vara indicerat vid recidiverande och kronisk bursit där man exstirperar (tar bort) bursan.

PROGNOS

PROGNOS

Recidiv är inte ovanligt.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014.