Nervskada, Hand

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Skador på nerver i handen.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Patienten upplever att fingret eller en del av fingret domnar bort. 

Kliniska Fynd

  • Det är extra viktigt att man undersöker nervfunktionen vid sårskada på hand och underarm, eftersom risken för skada är större än på andra ställen.
  • Vid undersökning finner man känselbortfall och nedsatt motorisk funktion motsvarande den skadade nerven.

Slätröntgen

Vanligen inte indicerat.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggning sker inom öppenvården, via akutmottagningen och därefter handkirurgiska kliniken. 

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
  • Vid bekräftade eller misstänkta nervskador i handen.

Egen Handläggning

Nervskador i handen bör behandlas av ortoped eller handkirurg. Vanligen måste digitalnervskador proximalt om distala falangen sys.

Operation

Digitalnervskador proximalt om distala falangen bör sutureras. Digitalnerver kan ortoped och handkirurg, medan skada på större nerver bör remitteras till handkirurg. Efter sutur av digitalnerv fixeras handen med gipsskena i funktionsställning under 3 veckor.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014.