Nagelskada

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Skada på nagelbädd och/eller nagelmatrix.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta, svullnad distalt i fingret och/eller hematom. Subungualt hematom (instängt hematom) är smärtsamt.

Kliniska Fynd

Man måste undersöka skadan med avseende på omfattningen. Om nageln är lös, lyfts den försiktigt så att man kan se nagelbädden.

Slätröntgen

Slätröntgen är ofta indicerat, framför allt eftersom fraktur kan störa nageltillväxten.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggning sker i öppenvård, via akutmottagningen eller vårdcentralen.

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
  • Vid omfattande nagelskada, t.ex. nagelbäddskador som behöver att sys. Dessa kan vara svåra om man är ovan.

Egen Handläggning

  • Subungualt hematom (instängt hematom) evakueras genom att man gör hål i nageln genom att man med lätt hand roterar en kanyl (blå eller grön) mot nageln. Man kan även evakuera detta med ett glödgat gem.
  • En avlöst nagel reponeras och fixeras med två suturer (Ethilon). 

Uppföljning
Avlöst nagel som reponerats kan behöva påtittas efter cirka 7 dagar, via ortopedmottagningen. Övriga skador, så som subungualt hematom, följs upp via vårdcentralen.

Operation

Sårskada i nagelbädden och avlösning av fingertoppen suturera med 6-0 PDS-sutur, så att nagelbädden blir exakt adapterad. Nageln läggs sedan tillbaka och sutureras med Ethilon som skydd för bädden.

PROGNOS

PROGNOS

Nagelskada kan orsaka deformering av nageln och ibland kraftiga besvär.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014.