Monteggiafraktur

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Underarmsfraktur genom övre tredjedelen av ulna med samtidig luxation av caput radii.

Skademekanism

Skadan uppstår efter direkt våld (vanligen efter kraftigt våld) mot ulna.

Patoanatmi

Caput ulnae kan luxera framåt, bakåt eller åt sidan. Ofta ses en proximal ulnafraktur med dorsalt öppen vinkel samt volar luxation av caput radii.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta och oförmåga att röra i underarmen. 

Kliniska Fynd

 • Kraftig svullnad av armbågen. 
 • Palpationsömhet över frakturen.

Slätröntgen

 • Gör röntgen av underarm och armbåge. 
 • En isolerad greenstick-fraktur på ulna kan vara en Monteggiafraktur, och caput radii kan ha reponerats spontant.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggs vanligen i öppenvården, via ortopedmottagningen. Vid kraftig dislokation och/eller smärta läggs patienten in. Kan då även opereras subakut. 

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
 • Vid påvisad skada då denna fraktur ska opereras. 

Egen Handläggning

 • Fixera armen i hög gipsskena. Både ulna och radiushuvudet måste reponeras varför operation är nödvänding. Planera för subakut operaion (inom 72 timmar).
 • Hos barn kan man nästan alltid göra en sluten reposition i narkos och därefter sätta en helarmsgips.
  • Vid luxation av caput radii framåt eller åt sidan fixeras armbågen i 90-100° flexion och supination i underarmen under 6 veckor.
  • Vid luxation bakåt gipsas armen i högst 45° flexion och neutralläge av underarmen under 4 veckor. 
  • Röntgenkontroll efter 1 vecka.

Operation
 • För reposition av caput radii krävs bra reposition av ulna. Detta görs med en öppen reposition och osteosyntes med platta och skruvar. Ligger caput radii fortfarande dislocerat, måste även det reponeras öppet.
 • Om stabilitet uppnås behövs ingen yttre fixation utan aktiv rörelseträning kan påbörjas omedelbart.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014. 2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.