Metatarsale 5-fraktur

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Fraktur i basen av metatarsale 5.

Epidemiologi

Relativt vanliga skador.

Klassifikation

Frakturen kan delas in i 3 zoner (A-C).

Klassifikation av Metatarsale 5-basfraktur
Zon AAvulsionsfraktur av tuberositas ossis metatarsi 5. Kallas även pseudo-Jones-fraktur.Klicka för större bild:
Zon BTvärfraktur på basen av MT-5-diafysen (Jones-fraktur).
Zon CDiafysär stressfraktur.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta och svårighet eller oförmåga att belasta.

Kliniska Fynd

  • Svullnad och rörelseinskränkning.
  • Palpationsömhet över basen av metatarsale 5.

Slätröntgen

Röntgen påvisar skadan.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggning sker i öppenvården, via ortopedmottagningen. 

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
  • Vid kraftig dislokation av en avulsionsfraktur. 
  • Vid Jones-fraktur som inte läkt. 

Egen Handläggning

Fraktur genom tuberositas ossis metatarsi 5 (avulsionsfraktur): Detta är en form av slitfraktur. Behandlas med ortos (Walker-ortos) eller underbensgips i 4-6 veckor. Full belastning är tillåten. Röntgenkontroll efter 1 vecka. Avgipsning och röntgenkontroll efter gipstiden.
Tvärgående basfraktur på metatarsale 5 (Jones-fraktur): Denna fraktur leder inte sällan till läkningsstörning. Sätt ett underbensgips med stegmarkering under 6 veckor. Röntgenkontroll efter 1 vecka. Avgipsning och röntgenkontroll efter gipstiden.
Stressfraktur: Underbensgips under 4 veckor. Full belastning är tillåten. Avgipsning och röntgenkontroll efter gipstiden.

Operation

Avulsionsfraktur: Stor dislokation (> 2-3 mm) kan behöva att opereras.
Jones-fraktur: Operation med osteosyntes, eventuellt kombinerad med bentransplantation, utförs vid tecken på utebliven läkning (pseudoartros). I fall där man inte vill invänta naturlig läkning (t.ex hos idrottare) kan man överväga fixation med skruv.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014. 2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.