Metatarsalbensfraktur

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Fraktur på ett eller flera metatarsalben. Frakturer genom basen av metatarsale 5 tas upp i separat kapitel (Metatarsale 5-fraktur). 

Epidemiologi

Vanlig fraktur.

Skademekanism

Kan uppstå efter både överbelastning, feltramp och som klämskada (med samtidig mjukdelsskada). Ibland är en eller flera tarsometatarsalleder luxerade (tänk då på Lisfranc-skada; uppstår oftast p.g.a. indirekt våld).

Patoanatomi och Typer

 • Oftast är ett ben engagerat, men efter kraftigt våld, t.ex. klämskada, kan flera ben eller samtliga ben vara frakturerade.
 • Det finns ett antal typskador:
  • Stressfraktur (marschfraktur) av skaftet.
  • Avulsionsfraktur genom basen av metatarsale 5 (fästet för m. peroneus brevis).
  • Jonesfraktur (genom proximala metatarsale 5).
  • Skaftfraktur.
  • Fraktur subcapitalt på ett eller flera ben. 

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta och oförmåga till rörelse av tår och fotled p.g.a. smärta. Svårighet eller oförmåga att belasta.

Kliniska Fynd

 • Smärta, rörelseinskränkning, svullnad och palpationsömhet. Eventuellt öppen skada. 
 • Svårighet eller oförmåga att belasta.
  • Vid stressfraktur kan diagnosen misstänkas om besvären kommit efter överbelastning.

Slätröntgen

Påvisar frakturerna. Ibland är en eller flera tarsometatarsalleder luxerade (tänk då på Lisfranc-skada).

Datortomografi (DT)

 • Indicerat för kratläggning av framför allt multipla frakturer samt även vid misstanke om Lisfranc-skada.
 • Vid stressfraktur kan en röntgenundersökning till en början vara normal.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggningen sker vanligen via ortopedmottagningen. Dock ofta inläggningsfall p.g.a. kraftig smärta, svullnad och eventuellt hudproblem. 

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
 • Vid kraftig svullnad och smärta. 
 • Dislocerade MT-frakturer.
 • Vid misstänkt Lisfranc-skada. 

Egen Handläggning

 • Vid ringa dislokation sker behandling med underbensgips under 4-6 veckor. 
 • Röntgenkontroll efter 1 vecka. Därefter efter avgipsning och klinisk kontroll efter gipstiden.

Operation

Dislocerad skaft- eller subkapitulär fraktur: Kan det vara nödvändigt med operation. Frakurerna måste ofta reponeras öppet och transfixeras med Kirschnertrådar (stift) och/eller skruvar. Därefter underbensgips i 4-6 veckor.
Kompartmentsyndrom i foten: Det finns sällan indikation för operation då adekvat öppning av alla kompartment i sig ofta gör större skada än nytta.

PROGNOS

PROGNOS

Patienten kan ofta få bestående besvär trots adekvat behandling av frakturerna vid omfattande kontusions- eller klämskador. Detta p.g.a. att det även finns mjukdelsskador. Behandlingen är inlägg och ibland specialtillverkade skor som kan lindra symptomen.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014. 2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.