Metakarpalbensfraktur

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Fraktur på metakarpalben. Denna översikt tar upp, framför allt, frakturer på metakarpale 2-5.

Skademekanism

Subkapitulär fraktur på metakarpale 5 uppstår ofta vid ett knytnävsslag.

Patoanatomi

Vanliga skador på skaftet är spiral- och tvärfraktur. Uppsplittrad fraktur genom basen av metakarpale 1 kallas Rolandofraktur.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Patienten upplever smärta, svullnad och oförmåga att röra i fingrarna p.g.a. smärta.

Kliniska Fynd

 • Palpationsömhet över mellanhanden och indirekt smärta vid axial belastning/kompression av benet.
 • En mindre framträdande knoge kan tyda på en förkortning i det frakturerade benet.
 • Rotationsfelställning måste uteslutas med klinisk kontroll och syns inte på vanliga röntgenbilder. Vanligen ska fingrarna ska de peka mot skafoideum vid flexion av dem och de inte ha en tendens att korsa varandra.

Slätröntgen

Vanlig slätröntgen är tillräcklig för diagnos.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggning sker i öppenvården, via akutmottagningen.

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
 • Vid öppna frakturer.
 • Vid kraftiga felställningar där det är svårt att reponera frakturen.

Egen Handläggning

 • Reponera fraktur vid behov, d.v.s. vid oacceptabelt frakturläge. Reposition utförs efter lagd ledningsanestesi genom att fragmentet trycks upp med fingret i 90° flexion i MCP-leden. Frakturen fixeras därefter med gipsskena.
 • Spiralfrakturer, tvärfrakturer och subkapitulära frakturer med liten förkortning och vinkelfelställning kan behandlas med tre- eller fyrfingerskena i 4 veckor. En subkapitulär fraktur på metakarpale 5 med acceptabelt frakturläge kan även behandlas med tvåfingerförband mellan ring- och lillfinger, eventuellt kompletterat med ett elastiskt stödförband från fingerbaser till handled.
  • Trefingerskena sätts om frakturen är lokaliserad på metakarpale 4- eller 5. En fyrfingerskena sätts om frakturen är lokaliserad på metakarpale 2- eller 3.
 • Om reposition är nödvändig, görs detta efter lagd ledningsanestesi genom att fragmentet trycks upp med fingret i 90 graders flexion i MCP-leden (figur 7.4). Frakturen fixeras med skena i 3 veckor. Läget är instabilt, och det kan kontrolleras med röntgenundersökning efter en vecka. Rolandofrakturen

Acceptabla Frakturlägen
 • Spiralfraktur med ≤ 2 mm förkortning, då det kan upplevas som kosmetiskt störande.
 • Subkapitulär metakarpale 5-fraktur med ≤ 55° volar vinkelfelställning.
 • Rotationsfelställning är aldrig acceptabel.

Uppföljning
Återbesök om 7 dagar för röntgenkontroll. Därefter avgipsning och rörelseträning efter gipstiden.

Operation

 • En spiralfraktur kan fixeras med stift, skruvar eller cerclage. 
 • En tvärfraktur efter klämskada eller annat direktvåld kan vara mycket instabil och därför behöva fixeras med stift eller platta och skruvar.
 • Subkapitulära frakturer opereras vanligen med stift.
 • Rolandofrakturen opereras oftast med stiftning, platta eller extern fixation.

PROGNOS

PROGNOS

Prognosen är vanligen god. De flesta frakturer läker.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014.