Meniskskada

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Skada av menisk, antingen mediala eller laterala menisken.

Skademekanism

Uppstår oftast efter rotationstrauma/vridvåld, framför allt med knäleden i belastad flexion.
 • Hos yngre uppstår skadan efter idrott.
 • Hos äldre kan besvären komma spontant, eller efter lindrigt våld, p.g.a. meniskdegeneration.

Relativ Anatomi

Den mediala menisken är fastare bunden till mediala kollateralligamentet än den laterala och skadas därför oftare.

Patoanatomi

 • Mediala meniskskada är vanligast.
 • Unga aktiva personer får ofta vertikala rupturer och äldre drabbas av degenerativa rupturer med uppfransning och flikar.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

 • Smärta och svullnad i knät, medialt eller lateralt, beroende på vilken menisk som är skadad.
 • Ofta tycker patienten att något är löst och att det knäpper i knäet samt en känsla av att knät hakar upp sig.
 • Ibland kan patienten få knät låst sig i flekterat läge.
  • En låsning kan vara intermittent och uppkomma efter specifika rörelser. En låsning innebär ett mekaniskt hinder av rörelseomfånget i knäleden, med flexions- eller extensionsdefekt eller både. Orsakas vanligen av att menisken luxeras in i leden, t.ex. vid en bucket-handleruptur.

Kliniska Fynd

Inspektion: Ofta hydrops/ledutgjutning (ökad mängd ledvätska).
Palpation: Palpationsömhet över mediala eller laterala ledspringan.
Rörelse:
 • Rotation av underbenet med böjt knä utlöser smärta medialt eller lateralt.
 • Ofta nedsatt extensions- och flexionsförmåga.
Specifika tester: Hälen pekar åt menisk som testas.
 • McMurray-test: Flektera ben 90° knä och 90° i höft. Sätt ena handen över knäet och andra om hälen.
  • Mediala menisken: Rotera hälen inåt samtidigt och extendera knäet. Testet är positivt ett kännbart klick i knäet eller smärta.
  • Laterala menisken: Används samma grepp som ovan. Rotera häl utåt istället och extendera knäet.
 • Apley-test. Patienten ska ligga på mage med 90° flexion i knäet. Ta tag i foten och komprimera samt rotera i knäet.
  • Mediala menisken: Rotera hälen inåt. Positivt test vid smärta.
  • Laterala menisken: Rotera hälen utåt. Positivt test vid smärta.
 • Thessaly-test: Patienten står på ett ben och flekterar knät lätt (5-10°) och vrider därefter på kroppen åt höger samt åt vänster (foten ska inte röra på sig utan rörelsen ska sitta i knäet). Positivt test är smärta medialt/lateralt i knät.

Slätröntgen

Slätröntgen görs för att utesluta skelettskada.

Magnetresonanstomografi (MRT)

Kan vara indicerat vid misstänkta meniskskador eller vid osäkerhet. Akut MRT är generellt endast indicerat vid misstänkta kombinationsskador, d.v.s. skador av både korsband, menisk och kollateralligament.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggning sker inom öppenvården.

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
 • Vid kraftig extensionsdefekt/låsning som ger kraftig smärta.

Egen Handläggning

Allmänt: Vid kraftig hydrops kan man punktera knäet för att evakuera ledutgjutningen.
Akut låsning som inte kan hävas: Subakut artroskopi inom några dagar ifall man inte kan häva låsningen.
Akut låsning som kan hävas:
 • Behandla symtomatiskt med linda och kryckkäppar.
 • Recept på NSAID och remiss till fysioterapeut.
 • Uppföljning med klinisk kontroll efter 2-4 veckor.
 • Vid kvarstående låsning (mekaniskt rörelsehinder) planeras patienten för artroskopi med sutur eller resektion av den skadade delen.
  • Det är viktigt att tidigt diagnostisera meniskskador som lämpar sig för sutur, d.v.s. kapselnära rupturer, hos patienter < 35 år.
Misstänkt meniskskada utan extensionsdefekt:
 • Behandla symtomatiskt med linda och kryckkäppar. Patienten bör undvika belastad flexion och rotation.
 • Recept på NSAID och remiss till fysioterapeut.
 • Uppföljning med klinisk kontroll efter 2-4 veckor.
 • Vid kvarstående symtom efter 2-3 månader kan man operera artroskopiskt med sutur eller resektion av den skadade delen.
Misstänkt meniskskada med extensionsdefekt:
 • Behandla symtomatiskt med linda och kryckkäppar.
 • Recept på NSAID och remiss till fysioterapeut.
 • Uppföljning med klinisk kontroll efter 2-4 veckor. Vid kvarvarande extensionsdefekt > 15° planeras patienten för artroskopi inom 2 veckor.

Operation

Menisksutur: Efter sutur av en meniskruptur får patienten maximalt flektera 30° och belasta enbart i extension under 6 veckor.

PROGNOS

PROGNOS

 • Hos majoriteten av patienterna med meniskskada går besvären över spontant inom 3-4 månader.
 • Meniskskada och meniskektomi kan leda till broskskador och ökad risk för sekundär artros.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014. 2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.