MCP-ledsluxation

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Luxation i metakarpofalangealled (MCP-led).

Skademekanism

 • Orsakas av hyperextensionsvåld. Fingret luxerar vanligen dorsalt. Även ventral luxation förekommer. 
 • Skadan är vanligast på MCP-1 och därnäst på MCP-led 2.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta och rörelseinskränkning. 

Kliniska Fynd

 • Svullnad och synlig felställning (hyperextensionsställning).
 • Lokal palpationsömhet. Oförmåga till flexion i leden.

Slätröntgen

Påvisar luxationen och eventuellt skelettskada. 

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggs vanligen i öppenvården, via ortopedmottagningen. 

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
 • Vid svårigheter till reposition. 

Egen Handläggning

 • Sätt en blockad proximalt om MCP-leden (kan dock ibland reponeras även utan bedövning). Utför därefter en reposition. Sluten reposition är oftast möjlig av MCP-1-leden men MCP-2-leden kan vara svårt att reponera och måste oftast öppnas och reponeras. Repositionshinder kan bero på inslagen volarplatta.
 • Efter reposition
  • Kontrollera sidostabilitet.
  • Gipsskena i 2 veckor med lätt flexion MCP-1-led och 30° flexion för MCP-2-5-led. Vid sidoinstabilitet istället gipsskena i funktionsställning i 3-4 veckor, därefter tvillingförband ytterligare 2 veckor

Repositionsteknik
Dorsal luxation:
 • Flektera handleden och tryck sedan dorsalt på proximala delen av grundfalangen för att föra leden tillbaka på plats. Om det inte går, dvs. fingret fjädrar tillbaka eller vid instabilitet så planeras patienten för öppen reposition (vanligen interponerad volarplatta). 
Ventral luxation:
 • Flektera MCP-leden och tryck sedan volart på grundfalangen för att föra leden tillbaka på plats. 
 • Om det inte går, dvs. fingret fjädrar tillbaka eller vid instabilitet så planeras patienten för öppen reposition (vanligen interponerad volarplatta). 

Uppföljning
Återbesök i samband med avgipsning och klinisk kontroll hos arbetsterapeut. Även rörelseträning hos arbetsterapeut. 

Operation

Öppen reposition
 • MCP-1: Sluten reposition kan vara svårt då repositionshinder kan bero på att volarplattan är inslagen.
 • MCP-2: Oftast öppen reposition p.g.a. att caput metacarpale 2 låses av de tvärgående stråken i palmarisaponeurosen. 

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014. 2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.