Mallet-finger

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Ruptur av sträcksenan vid fästet på distala falangens bas eller ett slitfragment av distala falangen.

Epidemiologi

Vanlig skada.

Skademekanism

Uppkommer vid flexionsvåld mot extenderat finger.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta och oförmåga att extendera distala falangen helt. 

Kliniska Fynd

 • Lokal svullnad och ömhet.
 • Fingret flekterar cirka 20-30° i DIP-leden.
 • Oförmåga att aktivt sträcka i DIP-leden.

Klassfikation enligt Doyle
Typ I: Sluten skada, med eller utan mindre, dorsal avulsionsfraktur
Typ 2: Öppen lacerationsskada
Typ 3: Öppen skada, större än lacerationsskada
Typ 4: Med fraktur:
 • Typ 4A: Fys-skada på distala falangen (hos barn)
 • Typ 4B: Fraktur som involverar 20-50 % av ledytan (hos vuxen)
 • Typ 4C: Fraktur som involverar >50 % av ledytan (hos vuxen)

Slätröntgen

Röntgenundersökning påvisar eventuellt slitfragment av distala falangen.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggning sker i öppenvården, via akutmottagningen eller ortopedmottagningen.

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
 • Vid icke-acceptabelt läge.

Icke-acceptabelt Läge
 • Volar subluxation av distala falangen.
 • Skada > 12 veckor gammal.
 • Om > 50 % av ledytan är engagerad eller ledytegap > 2 mm.
 • Vid defekt i hud eller om det saknas sensubstans.

Egen Handläggning

Vid acceptabelt läge:
 • Fixation av DIP-leden i extenderat läge (obs. inte hyperextenderat) och PIP-leden fri med malletskena av plast eller kort volar skena av lättmetall eller plast under 6 (-8) veckor.
 • Skriv remiss till arbetsterapeut för fortsatt behandling med ortos/skena under natten ytterligare 2-3 veckor.
 • Vid avulsionsfraktur behandlar man med samma sorts malletskena under 3-4 veckor dygnet runt. Frakturen gör att skadan läker snabbare.

Återbesök
Uppföljning vanligen via arbetsterapeut. Patienten får instruktioner, gärna skriftliga, om rörelseträning och läkningsförlopp. 

Operation

Indikation: Icke-acceptablet läge, t.ex. subluxation av distala falangen.
Metod: Reposition och fixation med stift där man transfixerar leden med samtidig stiftning av eventuellt benfragment. Gipsskena och transfixationsstift tas bort efter 3 veckor. Därefter träning hos arbetsterapeut.

PROGNOS

Prognos

Kvarvarande extensionsdefekt på 10-15° kan uppstå trots behandling.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014. 2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.