Lumbago, Akut

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Akut insättande ryggsmärta i ländryggen.

Mekanism

 • Kan uppstå vid en enkel rörelse i ländryggen som framåtböjning eller ett lyft.
 • Kan även uppstå spontant. 

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Plötslig smärta i ländryggen som kan stråla ner mot sätet, men inte ut i benen.

Kliniska Fynd

 • Inskränkt rörlighet i ländryggen p.g.a. smärta och spasm. Ofta är ryggen skoliotisk.
 • Ökad tonus i muskulaturen. 
 • Inga neurologiska bortfallssymtom.
 • Observera att dissekerande aortaaneurysm kan misstolkas som akut lumbago.

Slätröntgen

 • Vanligen är akut röntgenundersökning inte nödvändig hos yngre patienter. Kan vara indicerat om symtomen kvarstår mer än 4-8 veckor.
 • Observera att en akut ryggsmärta hos äldre kan orsakas av malignitet och hos medelålders kvinnor kan akut ryggsmärta vara orsakad av spontan kotkompression.

Magnetresonanstomografi (MRT)

Kan vara indicerat vid ständigt ökande besvär med t.ex. ischialgi. 
 

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Patienten skickas oftast hem. I enstaka fall, då man inte kan smärtlindra patienten på akuten, kan patienten läggas in för smärtlindring och mobilisering.

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
 • Vid tecken till cauda equina-syndrom.
 • Vid akut diskbråck med motorisk påverkan. 

Egen Handläggning

 • Behandlingen är symtomatisk med analgetikum och antiflogistikum.
 • Besvären går som regel över inom en vecka.
 • Sjukdomsförloppet kan förkortas om patienten kan hålla sig på benen och träna.
 • Vid kvarstående besvär efter ett par veckor rekommenderas uppföljning via vårdcentralen

Uppföljning

Vanligen inget återbesök till ortopedmottagningen. Patienten ska följas upp via vårdcentralen.

PROGNOS

PROGNOS

God prognos med över 60 % besvärsfria inom 2 veckor och 80-90 % inom 3 månader.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014.