Lokalanestesi

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Översikt

 • Lokalanestetikum gör ont när det sprutas in i normal hud/underhud. Därför ska man spruta långsamt i början av injektionen för att senare öka injektionshastigheten när bedövningsmedlet börjar ha effekt (efter 45-90 sekunder).
 • Det tar alltid lite tid innan bedövningen når full effekt. Det är därför ofta klokt att lägga bedövningen före steriltvättningen så att den fått effekt när det är dags för ingreppet.
 • Testa att bedövningen tagit innan du börjar. Oftast är det tid och inte mer bedövning som behövs.

Fingeranestesi

Översikt
 • Kallas även fingerbasblockad.
 • Varje finger har 4 nerver, 2 dorsala och 2 volara. De passerar tätt intill proximala falangen på sin väg ut mot fingerspetsen. Avståndet är ungefär 0,5 cm från hudytan (av ett normaltjockt finger).

Teknik
 • Förbered mepivakain (Carbocain) 10 mg/ml eller lidokain (Xylocain) 10 mg/ml samt en blå kanyl (0,60×30 mm 23G).
 • Dra upp 2-5 ml lokalanestetikum i en 5 ml spruta.
 • Be patienten lägga handflatan mot underlaget. Lokalanestetikumet injiceras från dorsalsidan, då detta gör mindre ont.
 • Injicera 0,5-1 ml lokalanestetikum interdigitalt vid fingerbasen cirka 5 mm under huden och fortsätt med nålspetsen rakt nedåt. Injicera lika mycket 5 mm från fingrets volara hudyta. Gör sedan på motsvarande sätt på fingrets andra sida.

Tåbasanestesi

Översikt
 • Vid tåbasanestesi tillämpar man samma teknik som vid fingerbasanestesi.
 • Injicera dorsalt ifrån.

Anestesi i Frakturhematom

Översikt
Anestesi i frakturhematom utförs vid reposition av en distal radiusfraktur.

Teknik
 • Förbered mepivakain (Carbocain) 10-20 mg/ml eller lidokain (Xylocain) 10-20 mg/ml samt en grön nål/kanyl (0,8x50mm 21G).
 • Tvätta rent över dorsala handleden, där frakturen finns.
 • Palpera över frakturen och för in sprutspetsen i frakturhematomet och aspirera. Om blod kan aspireras ligger nålen rätt.
 • Injicera 10-15 ml av lokalanestetikumet. Avvakta 20-30 minuter för effekt.

Anestesi vid Sårbehandling

Översikt
 • Vanlig infiltrationsanestesi längs sårkanterna kan användas vid små sårskador.
 • Infiltrera med mepivakain (Carbocain) 10 mg/ml eller lidokain (Xylocain) 10 mg/ml vid insticksstället och sedan successivt längs med första ena sårkanten och sedan längs den andra.
 • Vid sår på barn kan man med fördel använda buffrad mepivakain (Carbocain) 10 mg/ml eller lidokain (Xylocain) 10 mg/ml, som har ett högre pH-värde och därmed svider det mindre.

Innehållsförteckning

1. Hultman, L. (2010). Akut ortopedi. Stockholm: Liber. ISBN 9789147094011