lliacusblödning

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Blödning i m. iliacus.

Etiologi

Denna blödning kan uppstå spontant hos en patient som behandlas med antikoagulantia, eller som har någon annan koagulationsrubbning.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Patienten upplever en akut, svår smärta i ena ljumsken och framsidan av låret.

Kliniska Fynd

  • Patienten är ofta smärtpåverkad och ligger med höften flekterad.
  • Man finner kraftig smärta vid undersökning av höftleden, speciellt vid försök till extension.
  • Ofta föreligger även pares av n. femoralis, d.v.s. oförmåga att spänna quadricepsmuskulaturen och sensibilitetsbortfall på framsidan av låret. 

Slätröntgen

Utförs ofta för att utesluta skelettskada.

Datortomografi (DT)

Blödningen kan påvisas med DT.

Ultraljud (UL)

Blödningen kan påvisas med ultraljudsundersökning.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggs i öppen eller slutenvården. Patient kan behöva att läggas in för smärtlindring. 

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
  • Vid kraftigt smärtpåverkad patienten som inte kan smärtlindras.

Egen Handläggning

  • Smärtlindring och mobilisering. Inläggning om patienten inte kan smärtlindras. 
  • Koagulationsrubbningen måste om möjligt korrigeras men blödningen ska inte evakueras. 
  • N. femoralis behöver inte dekomprimeras eftersom paresen är reversibel.

Uppföljning

Behöver vanligen ingen ortopedisk uppföljning.

PROGNOS

PROGNOS

  • N. femoralis-paresen är reversibel.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014.