Lårmuskelruptur

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Ruptur av någon av lårets muskler. 

Skademekanism

Muskelruptur på låret uppstår nästan alltid under idrott, antingen genom en kontusion av muskeln eller som en bristning p.g.a. en kraftig kontraktion.

Patoanatomi

Ruptur förekommer i alla muskelloger på låret.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Patienten upplever ofta kraftig värk.

Kliniska Fynd

Den rupturerade muskeln är svullen och öm.

Slätröntgen

Vanligen inte indicerad.

Ultraljud (UL)

Ultraljudsundersökning kan påvisa rupturen och blödning i muskulaturen. UL är endast indicerat vid osäkerhet om diagnos.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggning sker i öppenvården, via akutmottagningen. 

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
  • Vid oförmåga (som inte är smärtinhiberad) till flexion eller extension i knäet.

Egen Handläggning

  • Behandlingen är symtomatisk. Patienten får börja anpassad träning så snart det är möjligt, efter ett par dagars vila.
  • Tryckförband kan minska blödning och symtom, men det måste i så fall läggas direkt. Efter några timmar har blödningen oftast avstannat.
  • Hematomet är inte så avgränsat, varför en punktion för att försöka minska hematomet inte är effektivt. 

Uppföljning

Uppföljning sker via fysioterapeut (primärvården) för tidig rörelseträning.

PROGNOS

PROGNOS

Prognosen är god. En läkt ruptur kan dock kännas som en defekt i muskulaturen, med en mjuk tumörliknande förändring proximalt. Det medför ibland att en muskelruptur utreds som misstänkt tumör. En tumör kan dock misstolkas som en ruptur. En grundregel är att barn och gamla inte får ruptur i en muskelbuk.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014.