Korsbandsskada, Bakre

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Ruptur/skada av bakre korsbandet.

Epidemiologi

Mycket mer ovanlig jämfört med främre korsbandsskada.

Skademekanism

Uppstår vid trauma mot underbenet när knät är flekterat, t.ex. vid trafikolycka, eller efter hyperextensions- och vridvåld.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta, svullnad och oförmåga eller svårigheter att stå på benet.

Kliniska Fynd

Inspektion: Ibland svullnad (hemartros).
Palpation: Diffus ömhet runt knäet.
Rörelse: Smärta vid rörelse samt rörelseinskränkning.
Specifika tester: Instabilitet kan vara svår att påvisa akut.
  • Bakre draglådetest: Testet utförs genom att patienten ligger på rygg och knäet är flekterat 90°. Därefter dras tibia bakåt respektive bakåt i förhållande till femur. Om tibia förflyttas mer än normalt är testet positivt (patienten har bakre draglåda).
  • Hängmattefenomen (hängemattetecken): Patienten ligger på rygg och knäet är flekterat 90°. Vid inspektion av främre delen knäet, under patella, ses att proximala tibia ligger förskjuten bakåt i förhållande till femurkondylen.

Slätröntgen

Utförs för att utesluta skelettskada.

Magnetresonanstomografi (MRT)

Påvisar skadan.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggning sker inom öppenvården.

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
  • Vid misstänkt bakre korsbandsskada.

Egen Handläggning

Allmänt:
  • Tappa knäet vid kraftig kraftig hemartros.
  • Vid misstänkt ge därefter patienten får kryckor, linda och remiss till fysioterapeut. Därefter uppföljning med klinisk kontroll efter 2-3 veckor.
  • Vid tydliga tecken till skada ges patienten en PCL-ortos.
  • Operativ rekonstruktion av isolerad bakre korsbandskada blir sällan aktuell.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014. 2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.