Kollateralligamentskada, Knä

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Ruptur av ett kollateralligament (sidoligament) i knäet.

Epidemiologi

Vanligast är skada på mediala kollateralligamentet. Lateral skada är mycket ovanlig. 

Mekanism

Uppstår vid vrid- och valgus- eller varusvåld mot knät, då ofta i samband med idrott.

Patoanatomi

Medial skada uppstår vanligen från valgus och utåtrotation. En isolerad ruptur av ett kollateralligament är ovanlig, framför allt lateralt.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta, svullnad och svårigheter att belasta på benet.

Kliniska Fynd

Inspektion: Lokal svullnad kan förekomma.
Palpation: Lokal palpationsömhet.
Rörelse: Provokation av ligamentet tyder på skada. Vackling/sidoinstabilitet kan akut vara svår att påvisa. 
 • Vid osäkerhet om instabilitet måste man göra en ny undersökning inom 7 dagar.
 • Tydlig sidoinstabilitet kan tyda på stor mjukdelsskada i knäet som kan omfatta andra mjukdelar och inte bara kollateralligamentet. T.ex. så kan en instabilitet i extenderat läge tala för en omfattande skada med även korsbandsruptur.
 • En instabiliteten kan klassificeras i tre grader:
  • Grad 1: Inte någon påvisbar instabilitet, men smärta vid provokation.
  • Grad 2: Har lätt ökad vackling, men distinkt ändläge.
  • Grad 3: Har ökad vackling utan distinkt ändläge.

Slätröntgen

Bör utföras för att utesluta skelettskada.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggning sker inom öppenvården.

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
 • Vid misstänkt lateral kollateralligamentskada.

Egen Handläggning

Medial kollateralligamentskada: Läker vanligtvis på konservativ behandling. 
 • Vid grad 1-skada får patienten kryckor, stödbandage/linda och remiss till sjukgymnast.
  • Patienten kan följas upp med fysioterapeutremiss till primärvården.
 • Vid uttalad instabilitet (grad 2 och 3) kan patienten behöva en ledad, valgusstabiliserande (sidostabiliserande) knäortos.
  • Patienten kan följas upp på ortopedmottagningen inom 4-6 veckor.
Lateral kollateralligamentskada: Det har ofta skett en dislocering av ligamentet som släpper från caput fibulae. 
 • Grad 1-skada behandlas med stödbandage/linda, kryckor och remiss till fysioterapeut samt uppföljning på ortopedmottagningen (knäkunnig kollega) inom 4 veckor.
 • Grad 2- och 3-skada är ofta mer omfattande och är oftast operationsfall. Diskuteras med knäkunnig kollega.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014. 2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.