Kollateralligamentskada, Finger

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Ruptur av kollateralligament på fingrar.

Epidemiologi

Relativt vanlig skada. Kan ibland vara kombinerad med luxation.

Skademekanism

Uppstår vanligen vid fall. 

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta och rörelseinskränkning.

Kliniska Fynd

  • Svullnad och vid luxation är fingret felställt. 
  • Lokal palpationsömhet över antingen det radiala eller ulnara kollateralligamentet. 
  • Tydlig sidovackling.
  • Kontrollera sträckfunktionen i PIP-leden, även med belastning, då kollateralligamentruptur eller distorsion i PIP-led ibland kan vara kombinerad med en extensorseneruptur.

Slätröntgen

Vanligen normal. Görs för att utesluta avulsionsfraktur eller luxation.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggs vanligen i öppenvården, via akutmottagningen och ortopedmottagningen. 

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
  • Vid luxation som inte går att reponera. 
  • Vid misstänkt eller påvisad extensorseneskada. 

Egen Handläggning

  • Antingen fingergipsskena eller tvåfingerfixation 1-2 veckor. Därefter remiss till arbetsterapeut för tvåfingerfixation till närmast liggande finger under 2-3 veckor samt rörelseträning.
  • Vid misstänkt extensorseneruptur krävs operativ åtgärd för att undvika senare knapphålsdeformitet (boutonniéredeformitet). 

PROGNOS

Prognos

Det är inte ovanligt med kvarstående svullnad och ömhet samt ibland även en viss rörelseinskränkning lång tid efter själva skadan.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014. 2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.