Knästatus

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Inspektion

 • Be patienten att klä av sig byxor, skor och strumpor. Patienten inspekteras både i stående och liggande.
 • Inspektera gångmönster och titta efter hälta, smärtkompensation, stelhet.
 • Inspektera knäet framifrån och bakifrån. Titta efter asymmetri, rodnad, svullnad, hydrops (slätar ut knäets konturer), extensionsdefekt, patellahöjd, varus/valgus samt utbuktning i fossa poplitea (bakercysta, popliteaaneurysm).

Palpation

Allmänt: Be patienten lägga sig på britsen (ryggläge).
Skelett: Palpera femur lateralt/medialt, patella längs kanter och ovanpå, tibia och fibula samt tuberositas tibiae.
Led: Palpera knäledens ledspringor både medialt och lateralt. Utgå från håligheter på sidor på patellarsenan.
Ligament/senor:
 • Kollateralligament: Palpera över kollateralligamentens proximala fästen på femurkondylerna respektive de distala fästena på tibia respektive fibula. Man kan även utgå från ledspringan och följa till ligamenten lateralt och medialt.
 • Patellarsena (nedan patella): Palpömhet kan tyda på hopparknä.
 • Quadricepssena (ovan patella): Palpömhet kan tyda på tendinos.
 • Tractus iliotibialis: Palpera över laterala femurkondylen. Smärta kan tyda på löparknä.
 • Pes anserinus: Palpera över pes anserinus-fästet strax distalt om mediala ledspringan. Palpömhet kan tyda på pes anserinus-tendinit/tendinos.
Muskler: Palpera musklerna runt knäet, d.v.s. quadriceps, hamstring och vadmuskel (triceps surae). Titta efter hak, svullnad och ömhet.
Hydrops: Fatta med handen under patella så att du skjuter upp all vätska mot den suprapatellära recessen proximalt om patella och känn då efter fluktuation. De går också att fatta med handen över suprapatellära recessen och känna efter om det finns en fluktation distalt.

Rörelseomfång

Knäflexion: Patienten undersöks liggande. Knäet flekteras passivt och aktivt. Normalt är 130-150°. Jämför båda sidorna.
Extension: Patienten undersöks liggande. Knäet extenderas passivt och aktivt. Upp till -10° är normalt. Jämför båda sidorna.

Specifika Tester

Kollateralligament
Sidovacklingstest:
 • Mediala kollateralligamentet: Patienten undersöks liggande på rygg. Knäet valgusvacklas först i rakt läge (testar ligament plus korsband) och sedan med 15-30° flexion (testar enbart ligament). Normalt ska man känna ett tydligt stopp. Smärta och/eller icke-tydligt stopp kan tyda på kollateralligamentskada.
 • Laterala kollateralligamentet: Samma princip, fast att man varusvacklar knäet.

Korsband
Lachman-test: Placera patienten med knäet i lätt flexion (20-30°). Fatta med ena handen om distala delen av patientens lår och med andra handen proximalt på underbenet. Kan även utföras genom att undersökaren lägger sitt ben under patientens lår, en hand om femur, och en hand om underbenet. Provocera (rucka) sedan i sagittal riktning framåt (upp) och bakåt (ner) omväxlande. Tydlig dislokation och mjukt stopp (utan tydligt stopp) är positivt och tyder på främre korsbandsskada. Jämför alltid med andra sidan.
Draglådetest: Patienten ligger på rygg. Placera patientens höft och knä i flexion. Sätt dig på patientens fot och dra i underbenet (testar främre korsbandet) eller tryck underbenet i posterior riktning (bakre korsbandet). Normalt ska ett tydligt stopp kännas. Vid skador på korsbanden kan underbenet förflyttas i förhållande till lårbenet (sagitell laxitet). Redan före provokationen kan man ibland se en konturförändring så att underbenet befinner sig bakåt i förhållande till lårbenet (posterior sag test). Jämför alltid med andra sidan.
Pivot shift-test: Flektera patientens knä, håll ena handen kring knäet och tummen bakom fibula. Fatta med andra handen om patientens fot och utför en inåtrotation. Därefter extenderar du knäet samtidigt som du belastar i valgus. Vid en främre korsbandskada kan du då känna en knäppning kring fibulahuvudet-laterala ledspringan.

Menisker
Allmänt. Minnesregeln här är att hälen pekar åt den menisk som testas.
McMurray-test: Placera patienten i ryggläge. Flektera knäet (90°) och höften (90°). Håll ena handen över knäledsspringan och fatta patientens fot med den andra.
 • Mediala menisken: Flektera knäet och utåtrotera foten (hälen pekar medialt/inåt) samtidigt som knäet extenderas. Testet är positivt vid kännbart klick (mest specifika för testet) och/eller smärta i knäet.
 • Laterala menisken: Upprepa samma manöver men inåtrotera foten (hälen pekar lateralt/utåt) i stället. Testet är positivt vid kännbart klick (mest specifika för testet) och/eller smärta i knäet.
Modifierat McMurray-test: Som ovan fast med samtidig varusvackling vid testning av mediala menisken eller valgusvackling vid testning av laterala menisken.
Apley-test: Placera patienten i bukläge. Böj patientens knä 90°.
 • Mediala menisken: Testas genom att fatta om patientens fot och trycka ner/komprimera samtidigt som man utåtroterar foten (hälen pekar medialt/inåt). Smärta medialt talar för ligamentskada. 
  • Obs. om man fattar om patientens fot och lyft upp den istället för att trycka ner testas mediala kollateralligamentet.
 • Laterala menisken: Testas genom att fatta om patientens fot och trycka ner/komprimera samtidigt som man inåtroterar foten (hälen pekar lateralt/utåt). Smärta lateralt talar för ligamentskada. 
  • Obs. om man fattar om patientens fot och lyft upp den istället för att trycka ner testas laterala kollateralligamentet.
Thessaly-test: Be patienten stå upp. Låt patienten testa det friska knäet genom att stå på foten, böja lätt (15-30°) på knäet och därefter vrida runt kroppen utan att flytta foten. Be patienten göra om samma procedur med den skadade sidan. Smärta medialt respektive lateralt talar för meniskskada.
Extensions-hyperextensionstest: Placera patienten i ryggläge. Fatta underbenet med ena handen och håll emot ovanför knäet med den andra. Extendera i knäleden upp till hyperextension. Testet är positivt vid smärta.

Övriga tester
Cleveland-test: Patienten ligger på brits med raka ben. Greppa precis ovanför knäet. Be patienten lyfta benet från britsen med rakt ben. Testet är positivt vid påtaglig smärta. Testet utförs vid misstanke om inflammation i femuropatellära leden och chondromalacia patellae.
Apprehensiontest: Patienten ligger på britsen. Flektera knäet 20°. Tryck patella lateralt. Testet är positivt vid smärta, obehag eller avvärjning. Testet utförs vid misstanke om patellarluxation.

Innehållsförteckning

1. Hultman, L. (2010). Akut ortopedi. Stockholm: Liber. ISBN 9789147094011