Knäledsluxation

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Luxation av knäleden.

Skademekanism

Det krävs kraftigt våld för att knät ska luxera.

Patoanatomi

Vanligast är luxation framåt eller bakåt, men luxation åt sidan kan förekomma.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Patienten har kraftig smärta i knäet. 

Kliniska Fynd

Man finner en tydlig felställning.

Slätröntgen

Slätröntgen behövs för att utesluta fraktur.

Angiografi

Samtidig skada på a. poplitea måste uteslutas, varför det ibland kan vara indicerat med angiografi.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggning sker inom slutenvården, via ortopeden. 

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
  • Vid misstänkt knäledsluxation.

Egen Handläggning

Ortopedjouren eller bakjouren bör kontaktas. Man bör snarast möjligt utföra en reposition i narkos. Det är vanligt med samtidig skada på a. poplitea.

Operation

Sutur och rekonstruktion av ledband kan utföras som en planerad åtgärd.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014.