Humeruskondylfraktur, Ulnar (Barn)

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Detta är en sorts avulstionsfraktur/slitfraktur.

Epidemiologi

Ovanlig fraktur som ses hos barn.

Skademekanism

Kan uppkomma vid armbågsluxation och vid vid abduktionsvåld mot armbågen utan luxation.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta och oförmåga till rörelse i armbågen.

Kliniska Fynd

  • Palpationsömhet och svullnad ulnart över armbågsleden.
  • Man kan ibland se betydande felställning till följd av luxation och ibland även abduktionsinstabilitet.

Slätröntgen

Det kan vara svårt att se frakturen på vanlig slätröntgen varför en jämförelsebild av den friska armbågen kan behövas.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Kan vanligen behandlas i öppenvården, via ortopedmottagningen.

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
  • Vid hjälp med reposition av armbågsluxation.
  • Vid interponering av epicondylfragmentet in i leden.

Operation
Öppen reposition och osteosyntes med stift eller skruv utförs vid interponering av epicondylfragmentet in i leden. Därefter dorsal gipsskena i 10-14 dagar.

Egen Handläggning

  • Vid armbågsluxation reponeras denna varvid epicondylfragmentet ofta samtidigt reponeras. Stabilisering med gipsskena med armbågen i 90° flexion under 10-14 dagar.
  • Avlösning av ulnara epicondylen med måttlig felställning och samtidig abduktionsstabilitet i armbågen behandlas dorsal gipsskena 10-14 dagar.

Återbesök

Avgipsning, röntgenkontroll och klinisk kontroll efter 10-14 dagar.

Innehållsförteckning

1. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.